Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vzor havarijního plánu

23/03/09
smf

Vzor havarijního plánu . Autor: ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., zdroj: www.nitrat.cz
 

Havarijní plán je součástí opatření pro případ úniku závadných látek do prostředí, zabývá se možnými cestami úniku jednotlivých závadných látek a způsoby řešení vzniklých havárií, stanoví podmínky hlášení a odstranění následků havárií.

Vzor havarijního plánu

Autor: ing. Jan Klír, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i., zdroj: www.nitrat.cz