Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Reforma EU v odvětví cukru

09/03/09
smf

Reforma společné zemědělské politiky: v souvislosti s ukončením restrukturalizačního procesu Komise vítá úspěch reformy EU v odvětví cukru. Zdroj: www.europa.eu
 

IP/09/366
V Bruselu dne 6. března 2009
Reforma společné zemědělské politiky: v souvislosti s ukončením restrukturalizačního procesu Komise vítá úspěch reformy EU v odvětví cukru
Režim restrukturalizace evropského cukrovarnického průmyslu na období 2006–2009 vedl ke vzdání se kvóty ve výši 5,8 milionu tun, čímž byl takřka dosažen původní cíl ve výši 6 milionů tun. Na konci tohoto čtyřletého procesu byla snížena kvóta EU na cukr a isoglukózu, klíčový prvek reformy EU v odvětví cukru z roku 2006, na 14 milionů tun (z toho 13,3 milionů tun představovala kvóta na cukr). Produkce cukru v EU se v současnosti soustřeďuje v 18 členských státech (oproti 23 státům před reformou), v nichž jsou příznivé agronomické podmínky, a takřka 70 procent produkce pochází ze 7 členských států s nejvyššími výnosy v odvětví cukru. Ceny na domácím trhu vykazují sestupný trend, což je v souladu s cílem reformy dosáhnout udržitelnosti a konkurenceschopnosti odvětví cukru v EU.
„S radostí Vám sděluji, že se reforma v odvětví cukru zdařila,“ uvedla Mariann Fischer Boelová, komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova. „Byla jedním z klíčových bodů mého současného mandátu a je potěšující, že jsme jen krůček od splnění našeho smělého cíle. Odvětví cukru v EU zoufale potřebovalo reformu. Udržitelnější produkce a ceny jsou příslibem konkurenceschopnosti našich producentů v budoucnu.“
Souvislosti reformy v odvětví cukru
V únoru 2006 přijali ministři zemědělství členských států Evropské unie radikální reformu odvětví cukru v EU. Systém, který fungoval po téměř 40 let bez větších změn, byl touto reformou uveden do souladu s ostatními odvětvími reformované společné zemědělské politiky. Klíčovým prvkem reformy bylo 36procentní snížení zaručené minimální ceny cukru (z 631,9 EUR za tunu v období 2006/2007 na 404,4 EUR za tunu od období 2009/2010), kompenzace pro zemědělce a restrukturalizační fond, financovaný producenty cukru, který má nekonkurenceschopné producenty cukru motivovat k odchodu z odvětví.
V souvislosti s finanční a hospodářskou krizí rozhodla Komise dne 13. února, že členským státům umožní vyplatit 100 procent podpory na restrukturalizaci pro období 2008/2009 s předstihem – v červnu 2009. Několik členských států již oznámilo, že této možnosti využijí na zmírnění finanční zátěže cukrovarnických podniků.


„Preventivní stažení“ není na pořadu dne
V březnu a říjnu loňského roku dospěla Komise k závěru, že základy trhu s cukrem v EU jsou dostatečně pevné a že na stávající hospodářský rok 2008/09 není třeba ukládat povinné stažení cukru. Včasné posouzení nadcházejícího hospodářského roku (2009/2010) vede komisařku Fischer Boelovou k závěru, že v této situaci není nezbytné ani preventivní stažení. Toto posouzení vychází z velmi předběžných odhadů, zejména pokud jde o dovoz. V říjnu bude na základě aktualizovaných odhadů produkce řepy a cukru, jakož i dovozu toto posouzení přezkoumáno.
Situace bude opětovně přezkoumána v únoru 2010, aby se zjistilo, zda je na hospodářský rok 2010/2011 zapotřebí „preventivního stažení“ nebo „konečného snížení“, tj. dalšího snížení kvóty.
Příloha 1: Množství stažená z trhu v rámci režimu restrukturalizace na období 2006–2009.
Příloha 2: Vnitrostátní produkční kvóty na období 2009/2010.ANNEX 2
“NATIONAL AND REGIONAL QUOTAS
                                                                                         from the 2009/2010 marketing year onwards (in tonnes)
Member States or regions
Sugar
Isoglucose
Inulin syrup
Belgium
676 235.0
114 580.2
0
Bulgaria
0
89 198.0
 
Czech Republic
372 459.3
 
 
Denmark
372 383.0
 
 
Germany
2 898 255.7
56 638.2
 
Ireland
0
 
 
Greece
158 702.0
0
 
Spain
498 480.2
53 810.2
 
France (metropolitan)
2 956 786.7
 
0
French overseas departments
480 244.5
 
 
Italy
508 379.0
32 492.5
 
Latvia
0
 
 
Lithuania
90 252.0
 
 
Hungary
105 420.0
220 265.8
 
Netherlands
804 888.0
0
0
Austria
351 027.4
 
 
Poland
1 405 608.1
42 861.4
 
Portugal (mainland)
0
12 500.0
 
Autonomous Region of the Azores
9 953.0
 
 
Romania
104 688.8
0
 
Slovenia
0
 
 
Slovakia
112 319.5
68 094.5
 
Finland
80 999.0
0
 
Sweden
293 186.0
 
 
United Kingdom
1 056 474.0
0
 
TOTAL
13 336 741.2
690 440.8
0