Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rada EU k Univerzální deklaraci o pohodě zvířat

24/03/09
smf

Závěry Rady EU k Univerzální deklaraci o pohodě zvířat. Zdroj: www.mze.cz
 

Předsednictví pomáhá zlepšovat život hospodářským zvířatům

Závěry Rady EU k Univerzální deklaraci o pohodě zvířat, které připravilo české předsednictví ve spolupráci s Evropskou komisí, dnes v Bruselu schválili resortní ministři zemědělství. Unie a další mezinárodní aktéři chtějí využít deklaraci k tomu, aby i třetí země povzbudili k přijetí národních předpisů o pohodě zvířat. Úroveň ochrany a tak zvané pohody zvířat je v EU vysoká a neustále se zlepšuje. Z hlediska rovných podmínek soutěže producentů potravin na globálním trhu to ale někdy působí jako konkurenční nevýhoda, proto se předsednictví snaží o stanovení takových standardů welfare zvířat v EU, který by inspiroval zbytek světa.   

Ačkoliv Univerzální deklarace o pohodě zvířat nemá právní závaznost, unie si od ní slibuje nejen humánnější zacházení se zvířaty. „Stanovení optimálních standardů pro tak zvanou pohodu zvířat, jejich postupné sjednocování na globální úrovni a harmonizace národních předpisů je důležité i z pohledu ochrany spotřebitele,“ vysvětluje ministr Gandalovič. „Podmínky pohody zvířat je třeba hodnotit také ve vztahu k mezinárodnímu obchodu a z hlediska zajištění konkurenceschopnosti chovatelů zvířat a producentů potravin v EU,“ dodává ministr.

V rámci organizace mezinárodního obchodu, zaštiťované zejména WTO, není totiž obvykle akceptována rozdílná úroveň standardů ochrany zvířat jako důvod případného uvalení obchodních překážek, a proto je potřeba zavádění standardů ochrany zvířat i mimo EU systematicky propagovat. „V oblasti welfare zvířat má přitom EU podle všeho nejnáročnější pravidla ve srovnání s významnými světovými producenty potravin živočišného původu,“ zdůrazňuje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. Snahou EU je  podporovat celosvětové zvyšování standardů ochrany zvířat v zájmu celkové pohody zvířat i rovných podmínek soutěžení producentů potravin na světovém trhu.

Zdroj: www.mze.cz