Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

EU chce zpět 126,7 milionů Eur

26/03/09
smf

Evropská unie požaduje od členských států 126,7 milionů Eur zpět. Zdroj: www.cestr.cz
 


Evropská komise ve čtvrtek 19.3. 2009 rozhodla, že bude po některých členských státech požadovat navrácení finančních prostředků v celkové výši 126,7 milionů €.
Peníze by se měly vrátit zpět do Bruselu v důsledku nedodržení některých předpisů EU. Členské státy jsou v rámci společné zemědělské politiky povinny zajisti také kontrolu vyplácených finančních prostředků. Podle posledních sdělení z Bruselu budou muset Belgie, Kypr, Dánsko, Španělsko, Francie, Spojené Království, Řecko, Itálie a Slovinsko vracet část finančních prostředků získaných ze zdrojů EU.

Důvody?

100,6 mil € – Dánsko – v důsledku chyb dálkového průzkumu (leteckých snímků) a kontrol dodržování set aside

9,5 mil € – Spojené království – za nepřiměřené používání analýz rizika a nedostatečné kontroly podkladů dotací pro vývozní subvence

7,2 mil € – Belgie – nedostatečný počet laboratorních vyšetření cukru v rámci opatření podpory vývozu

2,4 mil € – Irsko – chyby v rámci analýzy rizika a nedostatečné kvalitě a frekvenci kontroly zboží při subvencovaných vývozech

2,3 mil € – Francie -.za nedodržení uplatnění sankcí v rámci programu podpory potravin

1,7 mil € – Belgie – za podporu neuznatelné náklady (použité obaly a DPH) v rámci nařízení pro ovoce a zeleninu

1,5 mil € – Slovinsko – za nedostatky při kontrolách plateb na plochu

1,3 mil € – Řecko – za nedostatečné a nedůvěryhodné kontroly údajů při vývozu cukru