Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dva roky sociálních reforem

02/03/09

Dva roky sociálních reforem

Dva roky sociálních reforem  
13.2.2009, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Uplynuly téměř dva roky od doby, kdy začala současná vláda pracovat. V současné době již působí dopady sociálních reforem, proto je čas na bilanci hlavních změn. Co tedy přinesly uplynulé dva roky?
1) Podpora rodin přenesena do daňové oblasti, rodiny s dětmi na reformě vydělaly
Výchozí stav: Neudržitelný růst zadlužování
 • Neudržitelný růst sociálních mandatorních výdajů a z toho vyplývající zadlužování
 • Jejich výše významně ovlivněna přijetím předvolebních sociálních balíčků na jaře 2006, znamenajících nárůst 68 mld. Kč od 1. 1. 2008, pokud by nedošlo ke změnám (za poslední 2 roky vlády ČSSD navýšení o 100 mld. Kč)
Změny
 • Reforma veřejných financí provazuje změny v daňovém a sociálním systému
 • Úspornější a adresnější sociální systém je kompenzován snížením daní, především výrazným zvýšením daňových slev
Dopady
 • Růst čistých peněžních příjmů zaměstnanců s dětmi dosáhl v pololetí 2008 meziročně 9,3 % (v prvním čtvrtletí 13,2 %) a byl vyšší, než meziroční zvýšení životních nákladů zaměstnanců 6,7 %
 • Čisté peněžní příjmy zaměstnanců s dětmi rostly rychleji než zaměstnanců bez dětí (o 1,8 %)
 • Reforma veřejných financí způsobila, že snížení daní u zaměstnanců s dětmi je vyšší, než snížení objemu dávek státní sociální podpory a rodiny s dětmi na reformě vydělaly
 • Reálné čisté mzdy zaměstnanců s dětmi stoupají rychleji než hrubé mzdy
 • V prvním pololetí 2008 se zvýšila relace mezi čistými peněžními příjmy zaměstnanců s dětmi a zaměstnanců bez dětí na jednoho člena rodiny na 61,1 % (9 929 Kč, 16 254 Kč) proti roku 2007, kdy dosáhla 59,3 % (9 082 Kč, 15 323 Kč)
2) Adresnější sociální systém, výdaje na státní sociální podporu byly sníženy o 12,5 mld. Kč
Výchozí stav: Finančně neudržitelný sociální systém
 • Málo adresný sociální systém, jeho expanze hrozila rozvratem veřejných financí
 • Beze změn by výdaje jen na dávky státní sociální podpory stouply z 34 mld. Kč v roce 2006 na 56,2 mld. Kč v roce 2008
 • Zabudováním automatických valorizací by výdaje výrazně stoupaly nadále
Změny
 • Cílem změn je adresnější a méně nákladný sociální systém
 • Dochází k zúžení okruhu příjemců dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek, pohřebné), některé dávky jsou sníženy (porodné), jiné zrušeny ("pastelkovné", příspěvek na zvýšené životní náklady)
 • Jsou zrušeny automatické valorizace dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi
Dopady
 • Celkový počet dávek státní sociální podpory v období leden-září 2008 meziročně poklesl o 7,8 mil. dávek na 14,46 mil. (o 34,8 %)
 • Celkové výdaje na dávky státní sociální podpory v období leden-září 2008 meziročně poklesly o 4,44 mld. Kč na 31,91 mld. Kč (o 12,2 %)
 • V roce 2008 dojde k poklesu výdajů na dávky státní sociální podpory až o 12,5 mld. Kč proti původnímu stavu před reformou na cca 43,7 mld. Kč
 • Přesto budou tyto výdaje o zhruba 10 mld. Kč vyšší než v roce 2006
3) Reforma nemocenského pojištění vedla ke snížení pracovní neschopnosti o 24 %
Výchozí stav: Vysoká pracovní neschopnost nad úrovní běžnou v EU
 • Míra nemocnosti byla u nás dlouhodobě výrazně vyšší než v členských zemích EU, především než např. v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku
 • Neexistuje důvod, aby u nás byla nemocnost vyšší než v těchto zemích, jelikož podle všech mezinárodních srovnávacích studií je zdravotní stav našeho obyvatelstva lepší
Změny
 • Cílem reformy nemocenského je dosáhnout větší odpovědnosti zaměstnance i zaměstnavatele, snížit častou fiktivní nemocnost a omezit zneužívání systému
 • Zavedení třídenní karenční doby, změna výpočtu dávek nemocenského (náhrady mzdy)
Dopady
 • V období únor-říjen 2008 (vyplácí se měsíc zpětně) meziročně poklesly výdaje na nemocenské o 2,81 mld. Kč
 • V období leden-červen 2008 se meziročně snížil počet ukončených případů pracovní neschopnosti o 24 %
 • Počet případů s délkou trvání pracovní neschopnosti do 14 dnů se u zaměstnanců malých organizací snížil o 45 %
 • V období leden-červen 2008 pokleslo průměrné procento pracovní neschopnosti meziročně z 5,9 % na 5,1 %
 • Tento trend zbrzdilo rozhodnutí Ústavního soudu, za červenec-srpen první 3 dny 60 % DVZ, od září 25 % DVZ
 • To je patrné na vývoji výdajů na nemocenské: výdaje za únor-červenec 2008 klesly meziročně o 17,1 %, za srpen-září už jen o 3,7 % a za říjen o 7,9 %. Vývoj výdajů kopíruje dopady rozhodnutí Ústavního soudu
4) První etapa důchodové reformy stabilizovala penzijní systém na 30 let
Výchozí stav: Odkládání důchodové reformy
 • V roce 2004 ustavena "Bezděkova komise" expertů
 • V roce 2005 předložila závěry, které měly vést k politické dohodě nad základním směrem důchodové reformy, ČSSD a KSČM tuto dohodu odmítly podepsat
 • První etapu důchodové reformy projednávala od července 2007 nová politická komise, dohodu nakonec nepodpořily opět ČSSD a KSČM
 • Vlivem demografického vývoje by došlo bez důchodové reformy v blízké budoucnosti k výraznému prohlubování deficitu důchodového systému, z čehož vyplývá nemožnost vyplácet důchody bez výrazného snížení životní úrovně důchodců
Změny
 • První etapa důchodové reformy spočívá v pokračování postupného zvyšování důchodového věku, postupném prodloužení potřebné doby pojištění, zavedení třístupňové invalidity, umožnění flexibilnějšího odchod z práce do důchodu atd.
Dopady
 • První etapa důchodové reformy je nejvýraznější změna důchodového systému od devadesátých let, která přispěje k jeho lepší finanční udržitelnosti a dlouhodobě ho stabilizuje minimálně na 30 let
 • Výdaje na základní důchodové pojištění činí v současné době 8,1 % HDP, do roku 2050 by se podle původní právní úpravy zvýšily na 11,7 % HDP, ale v důsledku schválených změn by se tyto výdaje měly zvýšit pouze na 10,5 % HDP
5) Mimořádná valorizace urychlila zvýšení důchodů, mezi zářím 2006 – lednem 2009 stoupnou o 1 658 Kč
Výchozí stav: Mimořádná valorizace důchodů umožněna při příliš vysoké inflaci
 • Mimořádné zvýšení důchodů v průběhu roku bylo podmíněno růstem inflace aspoň o 10 %, což by bylo v podmínkách roku 2008 nedosažitelné
 • Pracující důchodci nemohli uplatnit žádnou daňovou slevu
Změny
 • Mimořádná valorizace důchodů byla ještě v průběhu roku 2008 umožněna snížením potřebné hranice růstu cen z 10 % na 5 %
 • Od srpna 2008 se každému důchodci zvýšil důchod o 470 Kč měsíčně
 • Pracující důchodci byli podpořeni přiznáním daňové slevy ve výši 24 840 Kč
Dopady
 • V období leden 2008-leden 2009 dojde ke třem zvýšením důchodů, která u průměrného starobního důchodu činí celkem 1 150 Kč (350+470+330=1150)
 • Průměrná výše starobního důchodu přesáhne v roce 2009 částku 10 000 Kč
 • Od doby nástupu vlády v září 2006 do ledna 2009 se důsledkem valorizací průměrné starobní důchody zvýší celkem o 1 658 Kč
 • Podíl výše průměrného vypláceného důchodu k průměrné mzdě zůstane v roce 2009 na úrovni roku 2008, tj. 40,2 %
 • Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného důchodu bude v roce 2009 nejvyšší od roku 1989 (111,5 %) a bude o 5,8 p. b. vyšší než v roce 2006
6) Zpřísnění pobírání sociálních dávek přispělo ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti o téměř 30 %
Výchozí stav: Demotivující systém sociálních dávek
 • Systém pomoci v hmotné nouzi měl demotivující charakter především pro dlouhodobě nezaměstnané
Změny
 • Cílem změn je vytvoření prostředí, kdy práce i za nízkou mzdu bude výhodnější, než pobyt na sociálních dávkách, proto je zpřísněna výplata dávek pomoci v hmotné nouzi
 • Adresnější systém státní sociální podpory zároveň zvýhodňuje ty rodiny, kde aspoň jeden z rodičů pracuje
 • Výplata dávek poukázkami snižuje počet příjemců těchto dávek a omezuje jejich zneužívání
 • Tyto trendy by se měly prohloubit dalšími změnami, platnými od 1. 1. 2009
Dopady
 • Celkové výdaje na dávky hmotné nouze v období leden-září 2008 meziročně poklesly o 325,1 Kč na 2,14 mld. Kč (o 15,2 %)
 • Celkový počet dávek hmotné nouze v období leden-září meziročně poklesl o 75 tis. Na 838 tis. (o 9 %)
 • V září 2008 poklesl meziročně celkový počet nezaměstnaných z 365 tis. na 314,5 tis., tedy o 13,8 % na úroveň 5,3 % (v říjnu 5,2 %)
 • V září 2008 poklesl počet dlouhodobě nezaměstnaných nad 12 měsíců o 43 tis. na 105,6 tis. (o 29 %), pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných je tedy výraznější, než pokles celkového počtu nezaměstnaných
 • Od prosince 2006 do září 2008 poklesl počet dlouhodobě nezaměstnaných o 43 % (ze 185 tis. na 105,6 tis.)
7) Počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením stouplo 29 %
Výchozí stav: Zneužívaný systém zaměstnávání zdravotně postižených
 • Výdaje na příspěvky na podporu zaměstnávání zdravotně postižených narůstaly s mimořádnou dynamikou
 • V roce 2006 byl objem těchto prostředků 2násobkem roku 2005 a v roce 2007 dokonce 3násobkem, přičemž tento trend by pokračoval i v následujících letech
 • Stále častější byly případy, kdy byl tento příspěvek pobírán na zdravotně postižené, kteří ve skutečnosti vůbec nepracovali. Samotní zaměstnavatelé odhadují, že jich mohlo být až 30 %
Změny
 • Cílem je efektivnější systém zaměstnávání zdravotně postižených´
 • Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením je poskytován ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů
Dopady
 • Počet zaměstnaných osob se zdravotním postižením se za období leden-červen 2008 zvýšil o 7 103 osob ve fyzickém stavu na 31 717 (o 29 %)
 • Počet zaměstnavatelů, kteří žádají o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se za období leden-červen 2008 zvýšil o 101 na 1354 (o 8 %)
 • Počet osob se zdravotním postižením evidovaných jako uchazeči o zaměstnání poklesl o 6 786 uchazečů z 65 216 v prosinci 2007 na 58 430 v říjnu 2008 (o 11,6 %)
 • Dynamický nárůst výdajů na příspěvek na podporu zaměstnávání zdravotně postižených z posledních let se za první pololetí 2008 zastavil
8) Třírychlostní rodičovská dovolená znamená větší svobodu volby
Výchozí stav: Omezené možnosti pro svobodu volby rodičů
 • Původní stav nabízel jen omezené možnosti pro volbu rodičů, kteří byli limitováni při rozhodování o svém rodičovství i pracovním zapojení a výběru takové podpory, která by jim nejlépe vyhovovala
Změny
 • Nově zavedený systém nabízí tři rychlosti čerpání rodičovského příspěvku v délce 2, 3 nebo 4 roky a tři varianty výměry rodičovského příspěvku: zvýšenou 11 400 Kč, základní 7 600 Kč a sníženou 3 800 Kč
 • Zavedení třírychlostní rodičovské dovolené odpovídá moderním mezinárodním trendům péče o děti
Dopady
 • Počet vyplacených dávek rodičovského příspěvku v období leden-září 2008 meziročně vzrostl na 3,23 mil. dávek (o 6,4 %), nejvyšší zájem je o tříletou variantu
 • Výdaje na vyplacené dávky rodičovského příspěvku meziročně vzrostly o 213 mil. Kč (tj. růst o 1 %) na 21,27 mld. Kč, růst výdajů je způsoben změnou systému a s tím souvisejícími přechodnými obdobími, ale i vyšší porodností
 • Náš systém patří mezi nejvstřícnější v Evropě, především v porovnání délky mateřské a rodičovské dovolené a výše rodičovského příspěvku v poměru k průměrné mzdě
 • Čtyřleté pobírání rodičovského příspěvku není zavedeno nikde v Evropě, v řadě zemí je naopak kratší než jeden rok
 • Český rodič může dosáhnout na stejnou výši rodičovského příspěvku, jako např. rakouský protějšek (10 940 Kč v roce 2006)
9) Motivující sociální systém zvýhodní aktivitu při hledání práce, penalizuje pasivitu
Výchozí stav: Nepružný pracovní trh
 • Minulé vlády po sobě zanechaly nepružný pracovní trh se systémem dávek pro nezaměstnané, který nemotivoval lidi k co nejrychlejší změně své nepříznivé životní situace.
 • Nedostatečně byla penalizována nelegální práce a zneužívání sociálních dávek
Změny
 • Změny platné od 1. 1. 2009 činí sociální systém více motivující, finančně bude nastavený tak, aby se vyplatilo zůstávat bez práce co nejkratší dobu
 • Podpora v nezaměstnanosti bude nejvyšší v prvních dvou měsících, potom bude postupně klesat, doba pobírání podpory se zkracuje
 • Výplata podpory v nezaměstnanosti bude vázána na aktivní chování člověka, tedy na jeho účast v rekvalifikacích, programech dalšího vzdělávání a veřejných pracích
 • Zpřísňují se postihy za pasivní chování
 • Aktivní politika zaměstnanosti bude přesměrována od neproduktivního systému investičních pobídek k handicapovaným osobám, osobám se sníženou uplatnitelností na trhu práce, nejvíce postiženým regionům.
 • Nedostatek pracovních sil na našem trhu budou částečně řešit zelené karty, zjednodušující zaměstnávání zahraničních pracovníků mimo EU
 • Upravují se podmínky pro možnost výplaty části dávek v hmotné nouzi pomocí poukázek pro ty, kdo zneužívají sociální systém a finanční prostředky nepoužívají k nákupu základních životních potřeb
 • Zpřísňují se postihy za nelegální práci
 • Organizované nelegální zaměstnávání se stane trestným činem