Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Česko-polské projekty

16/03/09
smf

V Pardubicích budou schvalovány projekty v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

V Pardubicích budou schvalovány projekty v rámci česko-polské přeshraniční spolupráce
(12.3.2009)

V pořadí třetí zasedání Monitorovacího výboru pro Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko pro roky 2007 – 2013 se uskuteční ve dnech 16. – 17. března 2009 v Pardubicích. V hotelu Labe budou po oba dny jednat představitelé České republiky a Polska o prioritách zmíněného operačního programu a budou schvalovat projekty určené k podpoře. Jednání se zúčastní i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.
„Členy Monitorovacího výboru pozdravím spíše jako hejtman hostitelského kraje, nicméně k česko-polské spolupráci máme jako kraj velmi blízko. Společná hranice s polskými regiony nám dává možnost evropských zdrojů využívat a také to děláme. V minulosti se např. podařilo takto opravit desítky kilometrů silnic na česko-polském pomezí a přilákat tak do regionu turisty v letní i zimní sezoně,“ prohlásil hejtman Radko Martínek a dodal: „Samozřejmě i nyní usilujeme o získání podpory pro smysluplné projekty především na Králicku.“