Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v ročním zúčtování za rok 2008

25/02/09

Změny v ročním zúčtování za rok 2008

Změny v ročním zúčtování za rok 2008  
3.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zima ještě zdaleka není u konce, chřipková epidemie vrcholí a blíží se roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění – samé zajímavé zprávy.
Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ovlivní způsob provedení ročního zúčtování záloh a výslednou daňovou povinnost zaměstnanců za rok 2008. Díky němu totiž došlo:
a) k zavedení lineární sazby daně ve výši 15 %, která se použije také u zaměstnanců při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za tento rok,
b) k rozšíření základu daně a k zavedení tzv. superhrubé mzdy, z níž bude vycházet zaměstnavatel též při stanovení daňové povinnosti u zaměstnance při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2008,
c) k výraznému navýšení všech slev na dani v § 35ba ZDP a dále daňového zvýhodnění na vyživované děti (včetně navýšení maximálního limitu pro výplatu daňového bonusu), které se použijí pro snížení vypočtené daně také u zaměstnanců při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2008.
d) k rozšíření daňových situací, za kterých má od roku 2008 nově povinnost podat daňové přiznání zaměstnanec, a to
–  pokud ve zdaňovacím období  (po 31. 1. 2008) ještě dodatečně obdrží  dlužné příjmy  z uplynulých let v čistém, které se ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány v jeho prospěch, nepovažovaly podle § 5 odst. 4 ZDP za  jehopříjmy,
–  pokud daňový  nerezident ČR s příjmy ze závislé činnosti bude uplatňovat pro snížení základu daně  odečet úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb (i když  nově zavedená   podmínka, že i pro tyto účely musí mít  nejméně 90 % ze zdrojů na území ČR,  platí jen pro úvěrové smlouvy uzavřené po 1. 1.  2008). U českého daňového rezidenta  lze úroky z těchto úvěrů  však  nadále zohlednit v rámci ročního zúčtování záloh.
e) k akceptaci zahraničních pojistných smluv o soukromém životním pojištění (splňujících „podmínku 2 x 60") uzavřených s pojišťovnami usazenými na území členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, a to ipři ročním zúčtování záloh za rok 2008,
f) ke zrušení institutu společného zdanění manželů, takže lze očekávat, že za rok 2008 o vypořádání daňové povinnosti formou ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění požádá zaměstnavatele větší počet zaměstnanců, než tomu bylo v uplynulém roce.