Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Publikace o ekologickém zemědělství a GMO

04/02/09
smf

Představujeme Vám novou publikaci Bioinstitutu, o.p.s. "Ekologické zemědělství a GMO, otázky koexistence" s podtitulem Vaše otázky – naše odpovědi. Zdroj: www.enviweb.cz
 

NOVÁ BROŽURKA O EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ A GMO

03.02.2009
Představujeme Vám novou publikaci Bioinstitutu, o.p.s. "Ekologické zemědělství a GMO, otázky koexistence" s podtitulem Vaše otázky – naše odpovědi.

 

Bioinstitut, o. p. s. vydává novou brožuru zaměřenou na koexistenci systému ekologického zemědělství se systémem, který využívá pěstování geneticky modifikovaných plodin a možná teoretická i praktická rizika, kterým mohou být zemědělci hospodařící ekologickým způsobem v této souvislosti vystaveni.
Zvláštní důraz je kladen na význam preventivních opatření, resp. kroků, kterými lze tato rizika minimalizovat, jakož i další opatření, vyplývající z platné legislativy, která se problematiky koexistence dotýkají, a to jak na národní, tak i evropské úrovni. Brožura je určena zemědělcům i odborné veřejnosti, přehledně formou otázek a odpovědí.
EZ a GMO
Po kliknutí na obrázek si můžete brožuru stáhnout v pdf
Tištěnou publikaci je možné objednat za distribuční poplatek 40,- Kč, na tel.: 272 660 501 nebo na info@biospotrebitel.cz. Případně zdarma vyzvednout v našem Infocentru.

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství