Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochranná lhůta podle nového zákona o nemocenském pojištění

26/02/09

Ochranná lhůta podle nového zákona o nemocenském pojištění

Ochranná lhůta podle nového zákona o nemocenském pojištění  
10.2.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer
U ochranné lhůty se rozlišuje situace, kdy ochranná lhůta neplyne, a situace, kdy ochranná lhůta zaniká.
Nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství (nikoliv na ošetřovné) vzniká též, splnily-li se podmínky nároku po skončení účasti na pojištění, avšak ještě v ochranné lhůtě, která se počítá ode dne zániku pojištění.
Pro nárok na nemocenské činí ochranná lhůta sedm kalendářních dnů, nejvíce však tolik dnů, kolik trvalo poslední pojištění; nepřihlíží se přitom k délce trvání předposledního pojištění (i kdyby bezprostředně předcházelo poslednímu pojištění) ani k případnému nevyčerpání ochranné lhůty z předposledního pojištění.
Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství je u žen, jimž pojištění skončilo v době těhotenství, stanovena ochranná lhůta delší, tj. 180 kalendářních dnů, ne však více, než kolik trvalo poslední pojištění (jde o obdobnou zásadu jako u ochranné lhůty u nemocenského). Na rozdíl od ochranné lhůty u nemocenského se u nároku na peněžitou pomoc v mateřství zachovává nevyčerpaná ochranná lhůta z předchozího pojištění při vzniku dalšího pojištění. Pokud se nejedná o těhotnou ženu, činí ochranná lhůta jen sedm kalendářních dnů (opět ne více, než kolik činilo poslední pojištění); tato délka ochranné lhůty se uplatní např. při vzniku nároku na peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče.
U ochranné lhůty se rozlišuje situace, kdy ochranná lhůta neplyne (odstavec 4), tj. vůbec nevzniká, a situace, kdy ochranná lhůta zaniká (odstavec 5), tj. začala plynout a v důsledku stanovených skutečností končí (ochranná lhůta je tedy kratší).
Rozdíly ve srovnání s původní úpravou
U ochranné lhůty pro nárok na nemocenské již nedochází k připočítávání nevyčerpané ochranné lhůty z předchozího pojištění k ochranné lhůtě z nového pojištění. Ochranná lhůta nově neplyne též z pojištěné činnosti poživatele plného invalidního důchodu.
Příklad
Pracovní poměr zaměstnance, který vznikl od 1. ledna 2001, skončil dne 31. března 2009. Od 6. dubna 2009 tento zaměstnanec uzavřel nový pracovní poměr, který však již 8. dubna 2009 ve zkušební době zrušil. Ochranná lhůta bude činit jen tři dny (nikoliv sedm dnů), neboť poslední zaměstnání trvalo také jen tři dny a k nedočerpané lhůtě z předchozího zaměstnání se nepřihlíží.