Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kdy stojí za to platit OSVČ nemocenské pojištění

28/02/09
smf

Nemocenské pojištění se živnostníkům nevyplatí při minimálních odvodech. Autor: Eva Sovová, zdroj: www.penize.cz
 

Kdy stojí za to platit OSVČ nemocenské pojištění
 
Nemocenské pojištění se živnostníkům nevyplatí při minimálních odvodech. Optimální je odvádět alespoň 440 korun měsíčně. Tato částka je optimální i pro podnikatelky, které plánují potomka. Nejvýše má smysl měsíčně odvádět 2860 korun.
K nemocenskému pojištění je Česku dobrovolně přihlášena jen zhruba čtvrtina drobných podnikatelů a profesí na volné voze. Řada OSVČ má za to, že se veřejné nemocenské pojištěnínevyplácí a je lepší zvolit raději komerční pojistku. Potvrzují to i počty pojištěných podnikatelů. Zatímco v roce 2001 si nemocenské pojištění platilo přibližně 299 tisíc OSVČ, vloni to bylo jen 196 tisíc drobných podnikatelů.
S letošní změnou pravidel pro výplatu nemocenských dávek se podmínky pro nemocné podnikatele zhoršily. Na rozdíl od zaměstnanců, kteří stonají zadarmo první tři dny nemoci, nedostávají živnostníci ani korunu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti. Nemocenská začne běžet až od 15. dne pracovní neschopnosti.
Aby měl podnikatel na nemocenské dávky nárok, musí se k nemocenskému pojištění přihlásit dobrovolně a platit letos minimálně 56 korun měsíčně. Letošní minimální měsíční základ, z něhož se pojistné vypočítává, je stanovený na 4 tisíce korun, zatímco loni činil 5390 korun. Sazba pro výpočet pojistného klesla z loňských 4,4 procenta na 1,4 procenta.
Čtěte více o nemocenském pojištění:
Předností veřejného pojištění je, že vychází z principu solidarity a rizikovost klienta zde nehraje žádnou roli. Na rozdíl do komerční pojistky se tedy při stanovení výše pojistného nepřihlíží k věku pojištěnce ani k tomu, zda se jedná o muže nebo ženu. Měsíční odvod na nemocenské pojištění si může zvolit každý živnostník nebo živnostnice podle svého uvážení, limitovaná je pouze dolní hranice.
Kdo si ovšem zvolí nízké pojistné, nemocenské pojištění se mu opravdu nevyplatí. Dávky budou malé a propad příjmu zvlášť při dlouhodobé nemoci propastný. Třeba u živnostníka, který si platí jen minimální platby, tedy vloni 238 korun a letos 56 korun měsíčně a onemocní například od 1. května, dostane na nemocenské za květen vyplaceno jen 1408 korun (prvních 14 dnů žádné dávky, nemocenská začne běžet od 15. května). Jestliže bude stonat dál, za červen mu správa sociálního zabezpečení vyplatí celkem 2910 korun a za červenec i další měsíce pak 3180 korun. Pokud bude na neschopence kupříkladu 150 dnů, od státu by dostal na nemocenských dávkách 13 858 korun.
Výpočet nemocenské dávky má poměrně složitý propočet. Při rozhodování, kolik si nejlépe na nemocenské platit, je důležité vědět, že výpočet dávky a stanovení vyměřovacího základu, z něhož se nemocenská vypočte, souvisí vždy s platbami uhrazenými za rozhodné období. Tedy se zálohami, které živnostník poslal na konto správy sociálního zabezpečení v předchozích 12 měsících, než mu lékař vystavil pracovní neschopenku. U podnikatele, který onemocní v květnu 2009, je tedy rozhodným obdobím květen až prosinec 2008 plus leden až duben letošního roku.
Podle Tomáše Kaplana, odborníka České správy sociálního zabezpečení, se nemocenské pojištění vyplatí, pokud si bude živnostník platit měsíčně alespoň 440 korun. Tato platba v podstatě odpovídá měsíčnímu příjmu ve výši zhruba 31 430 korun a při dlouhodobé pracovní neschopnosti zajistí živnostníkovi vcelku slušnou nemocenskou dávku, která pokryje nezbytné výdaje na domácnost i další základní potřeby.
Jaká bude nemocenská dávka při platbě 440 korun měsíčně
Začátek nemoci od 3. ledna 2010. Rozhodné období pro výpočet dávek: leden až prosinec 2009
Vyměřovací základ 1-12/2009: 12 krát 31 430 Kč = 377 160 Kč
Denní vyměřovací základ pro dávku činí 1 034 Kč (tento základ se redukuje)
Nemocenské dávky:Za první měsíc nemoci: 8 240 Kč (za prvních 14 dnů nejsou žádné dávky)
Od 31 do 60 dne nemoci: 16 980 Kč
Od 61 dne do konce podpůrčí doby (každý další měsíc): 18 540 Kč
Jestliže si bude OSVČ platit na nemocenské pojištění 440 korun a onemocní například v lednu 2010, dostane za první měsíc nemoci vyplaceno celkem 8 240 korun, za únor obdrží 16 980 korun a za březen a každý další měsíc pokračující pracovní neschopnosti 18 540 korun. Za 150 dnů pracovní neschopnosti mu správa sociálního zabezpečení vyplatí celkem 80 840 korun.
Optimální platbu ve výši 440 korun měsíčně by měly odvádět na nemocenské pojištění rovněž ženy-podnikatelky, které plánují přírůstek do rodiny. Maminka, která nastoupí na mateřskou v lednu 2010, tak bude pobírat za 30 kalendářních dnů 19 650 korun a za celou mateřskou při narození jednoho dítěte, to je za 28 týdnů, obdrží celkem 128 380 korun.
Maximální nemocenská dávka, kterou může pojištěný živnostník dostat, činí 28 020 korun. Kdo si chce zajistit toto maximum, měl by na nemocenské pojištěníplatit letos nejvýše 2 860 korun měsíčně. Vyšší odvody jsou již zbytečné.
 
25.02.2009, Autor: Eva Sovová, zdroj: www.penize.cz