Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro výrobce mléka

05/02/09
smf

V letošním roce by měla podle odhadů USDA stoupnout světová produkce mléka na 442,2 mil. tun. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Více mléka na světových trzích

V letošním roce by měla podle odhadů USDA stoupnout světová produkce mléka na 442,2 mil. tun.
(lid) – Po nedostatku mléka v uplynulém roce je nyní světový trh opět bohatě zásoben touto komoditou. Kromě toho poptávka z důvodu světové hospodářské krize významně poklesla. Ve 39 vybraných zemích, na které připadají tři čtvrtiny světové produkce mléka, by mělo stoupnout množství vyprodukovaného mléka v letošním roce oproti roku předchozímu podle odhadů amerického ministerstva zemědělství o 1,6 procenta na 442,2 milionů tun, uvedla tisková služba Landvolk (LPD).

Více než jedna čtvrtina toho množství mléka, tj. 134,4 mil. tun, byla nadojena v zemích Evropské unie. Druhým nejdůležitějším producentem mléka jsou Spojené státy s 86,8 mil. tun. Více než polovinu tohoto množství vyprodukovala Indie, která se tak umístila na třetím místě na žebříčku světových výrobců. Na čtvrtém místě skončila Čína s 38,6 mil. t, následována Ruskem s 32,8 mil. t a Brazílií s 30,3 mil. t. Daleko za těmito zeměmi následuje Nový Zéland s produkcí pouhých 16,4 mil. t, který je však nejvýznamnějším exportérem mléka. Vzhledem ke stoupající produkci mléka při současně oslabené poptávce na světovém trhu se producenti mléka ocitli v obtížné situaci především v zemích orientovaných proexportně. Tyto země musejí prozatím počítat s nízkými tržbami a cenovým tlakem.

 
Zatímco množství mléka v EU, ale také v Rusku v průběhu uplynulých pěti let zůstalo téměř na konstantní úrovni, v ostatních zemích byl zaznamenán značný nárůst produkce. Tak např. Brazílie v uplynulém roce zvýšila produkci mléka o osm procent v porovnání s rokem předchozím, od roku 2005 v této zemi vzrostlo celkové množství vyprodukovaného mléka o jednu třetinu. Ještě intenzivnější byl rozvoj produkce mléka v Číně, kde došlo od roku 2005 k nárůstu celkového objemu mléka z 22,6 mil. t na současných 38,6 mil. t.
 
Weltweit wurde mehr Milch produzieren
[cit. 2008-02-03], www.animal-health-online.de