Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace pro ekologické zemědělce

16/02/09
smf

Informace pro ekologické zemědělce. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Zveřejnění informace o oprávněnosti podnikání v zemědělství                         http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w316Z0-2c957-4g95956&typ=1&val=88302
Legislativní a právní odbor MZe informuje.

Dejte šanci bioodpadu                                                                                         http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w316Z0-0c452-2g21982&typ=1&val=88295

Celorepubliková kampaň, zaměřená na předcházení vzniku bioodpadů.

Žadatelé o dotace z PRV nemusejí předkládat výpis z katastru nemovitostí                   http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z9-6c157-4g66598&typ=1&val=88283

Sdělení ministerstva zemědělství.

Zemědělský výbor podpořil dorovnání přímých plateb                                       http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z8-6c852-1g63266&typ=1&val=88257

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny ČR na svém dnešním zasedání jednomyslně podpořil pozměňovací návrh, na základě kterého bude převedena částka 1 300 milionů korun z Pozemkového fondu ČR na dorovnání přímých plateb zem ědělcům.

VII. kolo akreditačního řízení pro zemědělské a lesnické privátní poradce                   http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z8-0c052-1g33908&typ=1&val=88238

Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací vyhlašují VII. kolo akreditačního řízení pro privátní poradce, kteří se chtějí zapojit do poradenského systému Ministerstva zemědělství.

Netradiční ochrana životního prostředí                                                             http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z7-8c978-4g45062&typ=1&val=88235

Co všechno může vzniknout v hlavách amerických ochranářů.

Ekologické ze mědělství v Německu                                                                http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z7-5c041-5g85960&typ=1&val=88224

Německé ekologické zemědělství postupně narůstá. Koncem roku 2007 obhospodařovalo 18 703 podniků 865 300 hektarů.

Jak zdravěji ochucovat ve kvalitě bio                                                               http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z7-3c967-8g97114&typ=1&val=88221

O biokoření, které pochází výhradně z ekofarem, neobsahuje zbytky škodlivých chemických postřiků či hnojiv. Nesmějí se do něj přidávat žádné umělé látky zvýrazňující chuť či aroma. A na rozdíl od běžného koření je plné vitálních látek, protože nesmí být během výroby ozařo váno.

Školy mohou získat peníze na biopotraviny                                                          http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z7-3c610-0g00832&typ=1&val=88220

Školy na Vysočině mají šanci získat peníze na zavádění biopotravin do školních jídelen.

Katarální horečka ovcí: Epidemiologická situace a vakcinace v ČR v roce 2008              http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z7-2c536-3g11986&typ=1&val=88217

Prezentace SVS ČR na zasedání SCFCAH v Bruselu ve dnech 3.–4. 2. 2009.

BIO NEBIO                                                                                                         http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z7-2c178-4g15704&typ=1&val=88216

Reakce na článek BIO NEBIO, publikovaný na www.plus1den.sk, který zpochybňuje kvalitu biopotravin.

Program rozvoje venkova podpoří pěstování melioračních a zpevňujících dřevin   http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z6-9c315-2g45448&typ=1&val=88208

Dne 1. března 2009 nabude účinnosti nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření.

Brambory pro lidi s názorem                                                                                                                  http://www.agronavigator. cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z6-7c525-7g64038&typ=1&val=88203

O zkoumání rozdílů mezi plodinami od ekologických zemědělců a jejich konvenčních kolegů.

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova                                                           http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z6-2c873-1g12372&typ=1&val=88190

Nová publikace Green marketing.

Ekozemědělství na cestě k zprůmyslnění?                                                         http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z6-2c157-3g19808&typ=1&val=88188

Ke konci roku 2008 vyplul ve Spojených státech poměrně rozsáhlý skandál ekologického zemědělství. Velká část zemědě lců v Kalifornii používala na svých polích nepovolená minerální hnojiva.

Hospodářství a životní prostředí České republiky po roce 1989                        http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z5-8c936-2g53270&typ=1&val=88179

Nová publikace CENIA, české informační agentury životního prostředí.

Přírodní rozmanitost stále mizí                                                                          http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z5-4c641-4g97886&typ=1&val=88167

Evropská unie v polovině loňského prosince poprvé oficiálně uznala, že se jí s největší pravděpodobností nepodaří splnit cíl, který si předsevzala a s nímž souhlasily všechny členské státy už v roce 2001 – zastavit do roku 2010 ubývání evropské přírodní rozmanitosti.

Kejda, kompost a digestát se vyplatí                                                               http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z4-4c620-4g01990&typ=1&val=88139

Výhodou organických hnojiv je dodání více živin najednou a dlouhodobější účinek než u hnojiv minerálních.

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností                                             http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=w315Z4-0c683-5g42888&typ=1&val=88128

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Znojm o nabízejí Kurz pro výkon obecných zemědělských činností akreditovaný Ministerstvem zemědělství ČR.

Vesničko má zemědělská?: Veřejná debata o budoucnosti venkova                 http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X315B4-0D325-6H46606&typ=1&val=88127

V brněnské knihovně Jiřího Mahena proběhne ve čtvrtek 12. února od 17 hodin veřejná debata s názvem Vesničko má zemědělská?  Bude se věnovat tématu rozvoje našeho venkova.

Porovnání konvenčního a ekologického pěstování ozimé pšenice vzhledem k obsahu mykotoxinů, výnosu a kvalitě   http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X315B3-9D967-7H50324&typ=1&val=88126

Ve Výzkumném ústavu zemědělském v Kroměříži byly v letech 2004-2006 prováděny pokusy, jejichž cílem bylo porovnání obsahu mykotoxinů, výnosu a kvality devíti odrůd ozimé pšenice pěstovaných konvenčním a ekologickým způsobem.

8. vlna podávání žádostí o dotaze z OPŽP                                                          http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X315B3-9D251-9H57760&typ=1&val=88124

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zahajují příjem projektů do již osmé vlny podávání žádostí o dotace z druhého největšího operačního programu ČR – Operačního programu Životní prostředí.

Kandidáta na cenu za trvale udržitelný rozvoj může navrhnout každý               http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X315B2-3D504-5H21352&typ=1&val=88080

Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 vyhlašují třináctý ročník soutěže o Cenu Josefa Vavrouška.

Vakcinace proti tvorbě metanu                                                                           http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X315B1-5D988-6H99430&typ=1&val=88059

Pomocí vyvíjené vakcíny, která obsahuje mikroorganizmy ze střevního traktu klokanů, by měla být redukována tvorba emisí metanu v chovu skotu.

Posnídejte s vaším psem či kočkou                                                                     http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X315B1-5 D630-8H03148&typ=1&val=88058

Biopur – speciality pro vaše domácí mazlíčky.

Veletrh Biostyl letos v květnu                                                                            http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X315B1-4D915-0H10584&typ=1&val=88056

22. – 24. 5. 2009 proběhne na Výstavišti Praha – Holešovice již 4. ročník veletrhu Biostyl.

Aktuální nabídka z farem                                                                                    http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B7-9D841-1H74948&typ=1&val=87958

Biobrambory a biojablka.

Budou biopotraviny jen pro vyvolené?                                                             http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B7-4D114-8H34436&typ=1&val=87942

Až 40 % Čechů nakupuje biopotraviny a celkem 98 % je zná, tvrdí BIO výzkumná zpráva 2008 agentury Ogilvy.

Vláda schválila Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015        http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B7-2D683-2H49308&typ=1&val=87938

Koncepce obsahuje celkem 30 konkrétních opatření.

Členské státy EHK OSN schválily reformu procesu „Životní prostředí pro Evropu“  http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B6-8D030-5H97642&typ=1&val=87925

Ve dnech 27. – 29. 1. 2009 se konalo zvláštní zasedání Výboru pro politiku životního prostředí Evropské hospodářské komise (EHK) OSN v Ženevě, které přijalo reformu procesu „Životní prostředí pro Evropu“.

Bio v Dánsku – zemi letošního BioFachu                                                              http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B5-9D083-1H90592&typ=1&val=87900

Biocertifikace restaurací; Dánský řetězec podporuje konverzi na biozemědělství

Digestát z bioplynových stanic k hnojení zeleniny                                                http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B4-1D188-3H76492&typ=1&val=87850

V dvouletých pokusech v Belgii byly porovnávány účinky hnojení kukuřice a póru digestátem s účinky aplikace minerálních hnojiv.

Gandalovič:  Máme řešení aktuálních potíží českého zemědělství                      http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B3-8D325-2H06236&typ=1&val=87842

„Co teď a co potom v českém zemědělství?“

Změny v agroenvironmentálních opatřeních napomohou životnímu prostředí  http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B3-7D967-3H09954&typ=1&val=87841

Novela nařízení vlády zavádí změny, které napomohou zvýšit pozitivní dopady na životní prostředí a tím naplnit cíle tohoto opatření deklarované v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013.  

Mapy výskytů škodlivých organizmů                                                                 http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B2-5D440-9H40084&typ=1&val=87806

Webové stránky zobrazující mapy výskytu škodlivých organizmů (ŠO) zemědělských plodin, zjištěných Státní rostlinolékařskou správou na území ČR.

Nebezpečná aliance: Červi a salmonely                                                            http://www.agronavigator.cz/ekozem/default.asp?enc=X314B2-4D367-2H51238&typ=1&val=87803

Pokud jsou prasata napadená hlísty, jsou snadněji atakována i salmonelami.  

Zařazeno v Odkazy, Zemědělství