Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotazy a odpovědi k dani z nemovitostí od 1. 1. 2009

05/02/09
smf

Jaké jsou možnosti pro přiznání osvobození od daně pro nové stavby pro zdaňovací období 2009? Zdroj: Ministerstvi financí

Dotazy a odpovědi k dani z nemovitostí od 1. 1. 2009  
Jaké jsou možnosti pro přiznání osvobození od daně pro nové stavby pro zdaňovací období 2009? Lze od 1. ledna 2009 uplatnit nárok na toto osvobození, bylo-li zateplení provedeno v průběhu roku 2008?

Nové stavby obytných domů
1. DotazRodinný dům (byt) byl zkolaudován v srpnu 2008. Lze uplatnit nárok na osvobození nové stavby (bytu) pro zdaňovací období 2009?
Odpověď
Pokud byla stavba rodinného domu dokončena v roce 2008, od 1. ledna 2009 nárok na osvobození z titulu novostavby již nelze nově uplatnit.
2. Dotaz Rodinný dům (byt) byl zkolaudován v srpnu 2005. Jestliže nárok na osvobození nové stavby (bytu) nebyl dosud uplatněn, lze jej uplatnit ve zdaňovacím období roku 2009?
Odpověď
Nárok na osvobození lze uplatnit dodatečně v daňových přiznáních na zdaňovací období roků 2006, 2007 a 2008 a naposledy bude poskytnuto ve zdaňovacím období roku 2009.
3. Dotaz V září 2007 byl zkolaudován rodinný dům a v daňovém přiznání na rok 2008 si vlastník uplatnil nárok na osvobození. V dubnu roku 2008 přešlo vlastnické právo k nemovitosti na nového vlastníka. Může si nový vlastník uplatnit nárok na osvobození pro rok 2009?
Odpověď
V takovém případě může nový vlastník nárok na osvobození stavby uplatnit na zdaňovací období roku 2009, protože osvobození se vztahuje ke stavbě (a v předchozím zdaňovacím období bylo uplatněno), a nikoli k osobě poplatníka. Osvobození novému vlastníku však bude poskytnuto již pouze na zdaňovací období roku 2009.
Stavební úpravy spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby (zateplení stavby)
1. Dotaz
Zateplení stavby bylo provedeno v roce 2008. Lze uplatnit nárok na osvobození stavby pro zdaňovací období roku 2009?
Odpověď
Pokud zateplení stavby bylo provedeno v roce 2008, nelze od 1. ledna 2009 nárok na osvobození stavby z titulu zateplení nově uplatnit.
2. DotazZateplení stavby bylo provedeno v roce 2006. Jestliže nárok na osvobození nebyl dosud uplatněn, lze jej uplatnit ve zdaňovacím období roku 2009?
Odpověď
Nárok na osvobození stavby lze uplatnit dodatečně v daňových přiznáních na zdaňovací období roků 2007 a 2008. Naposledy bude poskytnuto ve zdaňovacím období roku 2011, neboť podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona o dani z nemovitostí bylo možno poskytnout pouze na dobu pěti let počínaje rokem následujícím po provedení příslušných stavebních úprav.
3. Dotaz
V září 2007 bylo vydáno stavební povolení na zateplení stavby a v daňovém přiznání na rok 2008 si vlastník uplatnil nárok na osvobození. V dubnu roku 2008 přešlo vlastnické právo k nemovitosti na nového vlastníka. Může si nový vlastník uplatnit ještě nárok na osvobození?
Odpověď
V takovém případě může nový vlastník nárok na osvobození stavby uplatnit na zdaňovací období roku 2009, protože osvobození se vztahuje ke stavbě (a v předchozím zdaňovacím období bylo uplatněno), a nikoli k osobě poplatníka. Osvobození novému vlastníku bude poskytnuto na zdaňovací období roku 2009, 2010, 2011 a 2012.
Zdroj: Ministerstvo financí

Zařazeno v daně a účetnictví