Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Czech POINT – novinky od 1.1.2009

28/02/09

Czech POINT – novinky od 1.1.2009

Czech POINT – novinky od 1.1.2009  
12.1.2009, Zdroj: Ministerstvo vnitra
Ministerstvo vnitra nově zavedlo pro zjednodušení komunikace s úřady a pro větší komfort řidičů možnost zažádat o výpis z registru řidičů na kterémkoliv kontaktním místě Czech POINT. Zájemci o veřejnou zakázku zde získají nově i výpis k prokázání kvalifikace.
Stav bodového konta z registru řidičů
Od 1. ledna 2009 tak řidiči zjistí stav svého bodového konta z registru řidičů na kterémkoliv z 2980 kontaktních pracovišť Czech POINT.
Jedná se o ověřený výstup z registru řidičů. Při žádosti o výpis řidiči předloží doklad totožnosti a řidičský průkaz. Výpis bude zpoplatněn jako jiné ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy (kromě rejstříku trestů), tedy max. 100,- Kč za první stranu výstupu a max. 50,- Kč za každou další stranu u samosprávních úřadů. Česká pošta a Hospodářská komora mají své tarify.
Získání výpisů k prokázání kvalifikace
Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravilo v rámci projektu kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT – také napojení Seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od 1. 1. 2009 je tímto způsobem možné získat výpis z tohoto seznamu za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku.
Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, bude výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednoduší a zrychlí zpracování nabídek v zadávacím řízení. Všechny dosavadní způsoby komunikace a služby Seznamu kvalifikovaných dodavatelů zůstanou zachovány.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách (http://www.isvz.cz/), který je informačním systémem veřejné správy a je zcela veřejně a dálkově přístupný.
Do seznamu jsou zapisováni dodavatelé, kteří splňují kvalifikaci podle § 53 (základní kvalifikační kritéria) a § 54 (profesní kvalifikační kritéria) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, doloží příslušné doklady a zaplatí správní poplatek.
Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší než 3 měsíce. 
Projekt Vše na jednom místě, tedy projekt Czech POINT, je v současné době nejviditelnějším projevem elektronizace veřejné správy. Veřejná správa je nyní díky Czech POINTu přívětivější k občanům a stále méně je obtěžuje zbytečnými dotazy a úkony.
K 11. 12. 2008 se aktivně do projektu Czech POINT zapojilo již 1720 obecních a krajských úřadů, 808 poboček České pošty, 49 pracovišť Hospodářské komory, 39 zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a 364 notářských úřadů. Celkem je tedy aktivních 2980 pracovišť Czech POINT.
První Czech POINT byl spuštěn 28. března 2007 na radnici Městské části Prahy 13, poskytoval výpisy z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a katastru nemovitostí.
Jako informační terminál zahájil Czech POINT činnost. 1. ledna 2008, tímto dnem začal poskytovat výpis z rejstříku trestů, prvního neveřejného registru.