Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Změny v agroenvironmentálních opatřeních

28/01/09
smf

Hlavní změny v agroenvironmentálních opatřeních v roce 2009. Zdroj: www.mze.cz
 

Změny v agroenvironmentálních opatřeních napomohou životnímu prostředí
 
Novela nařízení vlády o agroenvironmentálních opatřeních přináší změny, které povedou ke zlepšení životního prostředí. Zlepšení životního prostředí chce novela docílit specifikací minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, popřípadě i rozšířením plochy ekologického hospodaření především u vinic. Novelu na svém dnešním jednání schválila vláda.
„Pozitivní dopad na životní prostředí přináší především umožnění převodu vinic či sadů z integrované produkce do ekologického systému hospodaření, který je celoevropsky považován za kvalitativně vyšší,“ uvedl ministr Gandalovič.
 
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb.,o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření upravuje poskytování dotací za dodatečné náklady a ušlé příjmy v důsledku závazku přijatého v rámci agroenvironmentálních opatření. Účelem těchto opatření je využití zemědělské půdy v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí.
 
Předložená novela obsahuje zejména tyto změny:
·         umožnění převodu zařazení z titulu integrovaná produkce s kulturou vinice nebo ovocný sad do titulu ekologické zemědělství v rámci pětiletého závazku,
·         specifikace minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin (v souladu s předpisy ES a v souvislosti se zavedením cross-compliance v České republice),
 
·         vyšší toleranci v případě ztráty zařazené výměry v rámci pětiletého závazku.
 
Novela nařízení vlády zavádí změny, které napomohou zvýšit pozitivní dopady na životní prostředí a tím naplnit cíle tohoto opatření deklarované v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 až 2013.
Zdroj: www.mze.cz