Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

VYHLÁŠKA č. 451/2008 Sb.

02/01/09

VYHLÁŠKA č. 451/2008 Sb. ze dne 17. prosince 2008, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot .

VYHLÁŠKA č. 451

 

ze dne 17. prosince 2008,

 

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazbazákladní náhrady za používání silničních motorových vozidela stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

 

Sazba základní náhrady za používání silničníchmotorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)
osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné

 

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)
60 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
92 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
144 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)
60 Kč až 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
92 Kč až 110 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
144 Kč až 172 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

§ 4

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)
26,30 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,

b)
26,80 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

c)
29,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

d)
28,50 Kč u motorové nafty.

§ 5

Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr:

 

RNDr. Nečas v. r.

 

Zařazeno v Aktuality, Legislativa ČR