Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Slevy na dani v roce 2009

24/01/09
smf

Pro rok 2009 zůstává v platnosti sazba daně z příjmů fyzických osob a nemění se ani slevy na dani.Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

Slevy na dani v roce 2009  

Pro rok 2009 zůstává v platnosti sazba daně z příjmů fyzických osob a nemění se ani slevy na dani.

 
Přehled ročních slev na dani v   § 35ba ZDP a daňového zvýhodnění
 
 
Platné v roce  2008
Platné pro rok 2009
Zrušené pro rok 2009
Slevy na dani podle § 35ba ZDP:
 
– na poplatníka  (též u  star.
  důchodce a nerezidenta ČR)
 24.840 Kč
 
 24 840 Kč
 
 16 560 Kč
 
– na druhého z manželů (a jedná-li   se o  držitele průkazu ZTP/P)
 24.840 Kč
(49 680 Kč)
 24 840 Kč
(49 680 Kč)
 16 560 Kč
(33 120 Kč)
–  na částečný invalidní důchod
   2 520 Kč
   2 520 Kč
 
 – na plný invalidní důchod
   5 040 Kč
   5 040 Kč
 
 – na průkaz ZTP/P
 16 140 Kč
 16 140 Kč
 
 – pro studenta
  4 020 Kč
   4 020 Kč
 
Daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě
(a na dítě s průkazem ZTP/P)
 
 10 680 Kč
(21 360 Kč)
 
 10 680 Kč
(21 360 Kč)

 10 200 Kč
(20 400 Kč)
Maximální  limit pro výplatu  ročního daňového bonusu
 52.200 Kč
 52 200 Kč
 
Poznámka: Daňový nerezident ČR může uplatnit slevu  na dru­hého z manželů, na částečný invalidní důchod, na plný invalidní důchod, na průkaz ZTP/P a daňové zvýhodnění na děti jen pokud pobírá nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území  ČR (tzn. nikoliv u zaměstnavatele a výlučně   jen v daňovém přiznání v ČR  u správce daně).
 
Přehled měsíčních slev na dani podle § 35ba ZDP a měsíčního daňového zvýhodnění
 
V roce  2008
Platné pro  rok 2009
Zrušené pro  rok 2009
Měsíční slevy  na dani  podle §¨35ba ZDP:
 
– na poplatníka (též u  star. důchodce a  nerezidenta ČR)
    2 070 Kč
 
  2 070 Kč
 
   1 380 Kč
 
– na částečný invalidní důchod
       210 Kč
     210 Kč
 
– na plný invalidní důchod
       420 Kč
     420 Kč
 
– na průkaz ZTP/P
    1 345 Kč
  1 345 Kč
 
– pro studenta
       335 Kč
     335 Kč
 
Měsíční daňové zvýhodnění na každé vyživované dítě
(a na dítě s průkazem ZTP/P)
     
       890 Kč
   (1 780 Kč)
    
     890 Kč
(1 780 Kč)
    
    850 Kč
(1 700 Kč)
Maximální limit pro výplatu  měsíčního daňového bonusu
    4 350 Kč
 4 350 Kč
 

Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví