Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář v Ústí nad Orlicí

05/01/09
smf

Pozvánka na seminář na téma „Změny v nemocenském a důchodovém pojištění od 1.1.2009“ .

Zemědělský svaz Ústí nad Orlicí, Agrární komora Ústí nad Orlicí
a Agrovenkov, o. p. s.  ve spolupráci s OSSZ Ústí nad Orlicí
 
 
pořádají dne 13. 1. 2009
 
ve velké zasedací místnosti budovy OSSZ Ústí nad Orlicí, Smetanova 43
 
 
seminář na téma
 
„Změny v nemocenském a důchodovém pojištění
od 1.1.2009“
 
 
Program:                                    
8, 00 – 8,30 hod. – prezence
8, 30 – 13, 00 hod.
·        povinnosti zaměstnavatelů
·        místní příslušnost
·        registr pojištěnců (přerušení pojištění)
·        účast na nemocenském a důchodovém pojištění
·        pojistné-sazby, odpočty náhrady mzdy a dávek nemoc.pojištění
·        změny variabilních symbolů, změny čísel účtů
·        náhrada mzdy – způsob výpočtu
·        dávky nemocenského pojištění – druhy, způsoby uplatnění, podmínky nároku, ochranná  lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, přechod dávek z roku 2008, redukční hranice
·        tiskopisy – přihlášky do registru, neschopenky, ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství
·        změny zákona č. 155/1995 Sb. – povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění
·        ELDP – změna od 1.1.2009
od 13, 00 hod.-  Diskuse, odpovědi na dotazy (dotazy je vhodné předem připravit písemně, můžete zaslat na: agr.kom@wo.cz, nebo předat u prezence)
 
Předpokládané ukončení semináře je ve 13, 30 hodin obědem
Přednáší: Marie Krmíčková, vedoucí odboru kontroly OSSZ Ústí nad Orlicí
Vložné: 500,- Kč vč. 19% DPH            ___________________________________________________________________________
návratka seminář 13.1. 2009- změny v nem. a důch. pojištění
zašlete nejpozději do 10. 1. 2009 mailem: agr.kom@wo.cz, nebo poštou na Zemědělský svaz Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, nebo telefonujte na : 465 553 267, faxujte na: 465 524 214
 
Podnik:___________________________________
 
 
Jméno účastníka: ___________________________ Podpis: _________________

Zařazeno v AK ČR, Aktuality, Semináře