Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu

17/01/09
smf

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu. Zdroj: www.pamservis.cz
 

Pojištění při zaměstnání malého rozsahu  

Při výkonu zaměstnání malého rozsahu je zaměstnanec pojištěn jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání takového zaměstnání, v nichž dosáhl částky započitatelného příjmu aspoň ve výši rozhodného příjmu.

O zaměstnání malého rozsahu jde tehdy, pokud sjednaný příjem nedosahuje rozhodné částky (tj. nejméně 2 000 Kč měsíčně). . Zaměstnání malého rozsahu zakládá účast na nemocenském pojištění jen v těch kalendářních měsících, v nichž příjem dosáhl rozhodné částky (příjem ve výši rozhodné částky se přitom v kalendářním měsíci nesnižuje úměrně době, po kterou zaměstnanec nepracoval pro omluvenou nepřítomnost v práci, např. z důvodu dočasné pracovní neschopnosti). To znamená, že podmínky účasti na nemocenském pojištění se sledují zvlášť v jednotlivých kalendářních měsících.

Pokud v některém kalendářním měsíci bude dosaženo rozhodného příjmu a vznikne tedy účast na nemocenském pojištění a v následujícím měsíci již tohoto příjmu nebude dosaženo, zanikne pojištění posledním dnem kalendářního měsíce, v němž byl zúčtován příjem ve výši aspoň rozhodného příjmu, a tomuto zániku pojištění odpovídají též příslušné povinnosti zaměstnavatele spojené se zánikem pojištění, a to bez zřetele k tomu, že zaměstnání dále trvá. Pokud bude zaměstnanec vykonávající zaměstnání malého rozsahu účasten nemocenského pojištění v některém kalendářním měsíci, protože jeho příjem zúčtovaný v tomto měsíci dosáhl aspoň částky 2 000 Kč, bude též z tohoto příjmu odvedeno pojistné na sociální zabezpečení.
Příklad č. 1
Zaměstnanec je zaměstnán v pracovním poměru a jeho mzda byla sjednána ve výši 1 700 Kč měsíčně; dosáhl-li tento zaměstnanec v květnu 2009 mzdy ve výši 2 100 Kč a v ostatních měsících roku 2009 dosahuje jeho mzda sjednané částky 1 700 Kč, bude nemocensky pojištěn jen v květnu 2009 a ze mzdy 2 100 Kč bude také odvedeno pojistné na sociální zabezpečení.
13.1.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer