Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Podpora začínajících včelařů v Pk pro rok 2009

09/01/09
smf

Podpora začínajících včelařů v Pk pro rok 2009. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Podpora začínajících včelařů v Pk pro rok 2009
dokumenty
Grantový program  (179.6 kB) Dokument ve formátu PDF
Žádost o grant  (121.1 kB) Dokument ve formátu PDF
Vzorová smlouva  (298 kB) Dokument ve formátu PDF
Vyúčtování  (174.2 kB) Dokument ve formátu PDF
Schváleno Radou Pardubického kraje dne 9. 10. 2008 usnesením č. R2467/08.
Žadatel o grant doručí přihlášku osobně nebo poštou vždy v zalepené obálce s označením „Grantový program Pardubického kraje pro rok 2009 – začínající včelař“ do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice do termínu pro podávání přihlášek (od 3. 11. 2008 do 27. 2. 2009 do 12.00 hodin). Rozhodující pro přijetí přihlášky do grantového programu je datum a čas jejího přijetí v podatelně vyhlašovatele nikoliv datum odeslání. Později nebo jiným způsobem doručené přihlášky nebudou do grantového programu zařazeny.