Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke grantovým programům Pardubického kraje

16/01/09
smf

Prodloužení termínu pro příjem žádostí do vybraných grantových programů Pardubického kraje. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Prodloužení termínu pro příjem žádostí do vybraných grantových programů Pardubického kraje

Rada Pardubického kraje na svém jednání 14. ledna 2009 schválila prodloužení termínu pro příjem žádostí do vybraných grantových programů Pardubického kraje pro rok 2009, a to až do 27. února 2009.
Název grantového programu
Podpora pořízení územně plánovacích dokumentací v roce 2009
Podpora realizace marketingových aktivit v oblasti cestovního ruchu
Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického kraje
Podpora programů zdravotní politiky
Program podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji na rok 2009
Granty na podporu vlastníků kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2009
Příspěvky dle § 16 památkového zákona na opravy kulturních památek v Pardubickém kraji pro rok 2009
Granty na podporu vědeckého výzkumu památkového potenciálu kraje pro rok 2009
Granty na podporu projektů prezentující kulturní památky v Pardubickém kraji pro rok 2009

Zdroj: www.pardubickykraj.cz