Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dotaz: opakované podávání žádostí o dotaci do opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb PRV

16/01/09