Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mléko do škol

10/12/08
smf

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny v minulém týdnu podpořil schválení zemědělských dotačních programů. Zdroj: www.halonoviny.cz
 

Mléko do škol i z národních zdrojů?
 Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny v minulém týdnu podpořil schválení zemědělských dotačních programů a finančních prostředků určených na dotace do hospodářského výsledku a dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro rok 2009, jak je navrhla vláda, a to v celkové výši 790 milionů korun.
Tyto dotační programy jsou účelové programy sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. Samozřejmě, že tyto programy musejí být v souladu s pravidly Evropské unie, aby nenarušovaly hospodářskou soutěž společného trhu. Proto je u každého programu uveden účel a navrhovaný finanční limit, dále forma dotace a důvod podpory.
Takže například pro podporu včelařství u nás je navrženo 70 milionů korun, na udržování a zlepšování genetického potenciálů vyjmenovaných hospodářských zvířat je to 180 milionů, na podporu ozdravování polních a speciálních plodin 150 milionů korun, na genetické zdroje 122 milionů korun apod.
Zpravodajem k tomuto bodu jednání byl poslanec Pavel Kováčik (KSČM), místopředseda zemědělského výboru PS, který navrhl tyto dotační programy, tak jak byly vládou předloženy, schválit.
V diskusi předložil poslanec Ladislav Skopal (ČSSD) návrh, aby se v rámci dotačních programů vyčlenilo pět milionů korun na opětovné financování programu Mléko do škol, protože uvedený program má být a je financován pouze z fondů EU a nikoliv z národních prostředků. Z diskuse k tomuto návrhu vyplynulo, že převedení těchto pěti milionů korun z jiné části kapitoly zemědělství státního rozpočtu by musela nakonec odsouhlasit Poslanecká sněmovna, což výbor doporučil.
Dotační tituly zemědělský výbor schválil bez možnosti zvýšení rozpočtu. Z toho nejsem nikterak nadšen, ale ukázalo se to jako nezbytnost. Co mne však potěšilo, byla snaha výboru navrátit spotřebu mléka do škol, a to i na základě podpory z národních dotačních programů. I když šlo jen o okrajovou záležitost, přesto pozitivní je i to, že se vedla diskuse nad tím, jakým způsobem zajistit i spotřebu ovoce a zeleniny ve školách, řekl Haló novinám Pavel Kováčik.
9. prosince 2008, autor: svo, zdroj: www.halonoviny.cy