Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Manažér pro řízení Cross compliance II.

15/12/08
smf

Odborný kurz v rámci projektu pro vzdělávání zemědělců v Pardubickém kraji.

AGROVENKOV, o. p. s. Pardubického kraje
 
Vás zve k absolvování
odborného kurzu
                    v rámci projektu pro vzdělávání zemědělců v Pardubickém kraji
 
 
Manažér pro řízení Cross compliance II.
         Cílem projektu je zvýšení odborné znalosti a kvalifikace zemědělských podnikatelů a vedoucích pracovníků zemědělských podniků v Pardubickém kraji. Získané znalosti pomohou ke snadnějšímu pochopení systému Cross compliance( podmíněnosti) i k seznámení se s příslušnými nařízeními a směrnicemi EU i odpovídající českou legislativou, jejichž plnění bude od 1.1.2009 vyžadováno jako podmínka pro poskytování finančních podpor v zemědělství.