Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Spouštíme pro řidiče speciální internetový portál o situaci na silnicích

16/11/08

Spouštíme pro řidiče speciální internetový portál o situaci na silnicích

ŘSD: Spouštíme pro řidiče speciální internetový portál o situaci na silnicích  
27.8.2008, Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ředitelství silnic a dálnic ČR spouští unikátní centralizovaný webový systém informování o dopravní situaci na silnicích. Pro veřejnost byl spuštěn internetový portál, na kterém je možné sledovat dostupné informace o aktuální dopravní situaci. Čeští řidiči tak získávají možnost zjistit si jednoduše na internetu, jaký je stav na silnici, po které plánují svou cestu. Informace jsou dostupné na adrese www.dopravniinfo.cz.
Do mapového prostředí portálu jsou zobrazovány všechny dostupné dopravní informace o aktuální situaci na silnicích. „Jde například o informace o dopravních nehodách, počasí, překážkách provozu, kolonách, uzavírkách, objížďkách a dalších výjimečných událostech, které mají vliv na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích," vysvětluje generální ředitel ŘSD Alfred Brunclík. Všechny zobrazované dopravní informace a dopravní data jsou vždy digitálně geograficky lokalizovány v místě nebo úseku konkrétní komunikace, popřípadě v příslušné oblasti.

Dopravní informace a dopravní data z celého území Česka do Jednotného systému dopravních informací pro ČR (a tedy i pro nové webové stránky) poskytují nebo budou poskytovat všechny složky tzv. Integrovaného záchranného systému, správci komunikací všech kategorií, silniční správní úřady, obecní policie, vlastníci a správci inženýrských sítí, provozovatelé a správci telematických aplikací, provozovatelé řídících center tunelů, dopravních informačních center měst a regionů, Český hydrometeorologický ústav a další orgány, organizace a instituce.

Všechny informace budou aktuálně promítány do situace v dopravě a přenášeny na nově zpřístupněný speciální internetový portál pro veřejnost. Celý systém je ovládán z Národního dopravního informačního centra (NDIC) z Ostravy, pro které je internetový portál jedním z výstupů. Dalším jsou například informační tabule na českých dálnicích. Nyní ŘSD buduje dalších 22 ks na dálnici D1. Celkově jich tak bude na české dálniční síti do konce letošního roku již téměř 40 kusů.

Jak portál funguje a jaké informace nabízí

V mapovém okně se zobrazují dopravní informace podle aktuálního data, výběru lokality (kraj, okres, obec, silnice, trasa). Uvádějí se zde data o dopravních událostech, intenzitě provozu, sjízdnosti komunikací, počasí z meteostanic na komunikaci, obrázků z kamer, stavu počasí v oblastech a stavu zařízení pro provozní informace. Uživatel může v mapě jednoduše vyhledat i svou vlastní trasu, ke které se zobrazí všechny v dané chvíli platné a dostupné dopravní informace pro tuto trasu, oblast nebo úsek. Vyhledané dopravní informace je možno zobrazit v mapě, v seznamu nebo v čárovém schématu (pokud se jedná o trasu nebo konkrétní komunikaci).

„Internetový portál ŘSD www.dopravniinfo.cz, který se nyní otevírá pro veřejnost, poběží však zatím ve zkušebním provozu. Nová podoba dopravního portálu nahrazuje původní dílčí na stránkách www.rsd.cz publikované dopravní informace v oddělených prezentacích podle typu události. Jde o důležitý avšak nikoliv definitivní krok na cestě publikování dopravních informací," popisuje spouštění portálu koordinátor Jednotného systému dopravních informací pro ČR Jaroslav Zvára. Dopravní portál se stále rozvíjí a upravuje stejně tak, jako se postupně rozšiřuje a zkvalitňuje publikovaný obsah dopravních informací. V rámci zkušebního provozu ŘSD očekává od uživatelů připomínky, podněty a návrhy na rozvoj tak, aby dopravní portál sloužil veřejnosti co nejlépe. Webové stránky budou od září do prosince 2008 ve zkušebním provozu. Po tuto dobu bude přístup uživatelů limitován a postupně se bude navyšovat. Stejně tak funkce portálu budou přibývat.

Zdroj: ŘSD
 

Zařazeno v Aktuality, Informace z ČR