Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář pro zájemce o ekologické zemědělství

10/11/08
smf

Seminář pro zájemce o ekologické zemědělství je pořádán svazem Pro-BIO 19. 11. ve Vražném u Nového Jičína.

Odbytové možnosti pro české ekozemědělce, pěstování tržních plodin na orné půdě v EZ

Seminář pro zájemce o ekologické zemědělství je pořádán svazem Pro-BIO 19. 11. 2008 ve Vražném u Nového Jičína v rámci veřejné zakázky Ministerstva zemědělství „ Ekologické zemědělství a zpracování biopotravin“.