Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SAZBY DOTACÍ na rok 2008

15/11/08
smf

SZIF vyhlásil sazby dotací na rok 2008. Zdroj: www.szif.cz
 

Jednotná platba na plochu (SAPS)
Stanovení sazby SAPS 2008
Pro žadatele, kteří žádají o dotaci v rámci opatření Jednotná platba na plochu (SAPS),
byla stanovena sazba pro letošní rok ve výši 3072,70 Kč na hektar zemědělské půdy.
Platby budou probíhat dle evropské legislativy od 1. 12. 2008 do 30. 6. 2009.
 
Oddělená platba za cukr (SSP)
Stanovení sazby SSP 2008
Pro letošní rok byla stanovena sazba v rámci opatření Oddělená platba za cukr (SSP) ve výši 271,41 Kč za tunu cukrové řepy.
Platba bude poskytnuta žadatelům, kteří si požádali pro rok 2008 o tuto platbu. Podmínkou
pro poskytnutí této platby je přiznání dotace SAPS 2008.
 
 
Národní doplňkové platby k přímým podporám
Stanovení sazby Top-UP 2008
V souladu s Nařízením vlády č. 155/2007 Sb. byla stanovena výše sazby pro Národní
doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up) pro rok 2008.
Na Top-Up budou poskytnuty platby v oblastech: platba na zemědělskou půdu, platba na
pěstování lnu na vlákno, platba na pěstování chmele (coupling), platba na chmel (decoupling),
platba na přežvýkavce, platba na chov krav bez tržní produkce mléka, platba na chov ovcí a
koz, platba na brambory pro výrobu škrobu.
Top-Up 2008                                                         Sazba (Kč na jednotku)
Zemědělská půda                                                                   1341,40 Kč/ha
Len na vlákno                                                                          1631,20 Kč/ha
Pěstování chmele (coupling)                                                     2959,20 Kč/ha
Chmel (decoupling)                                                                 3680,80 Kč/ha
Přežvýkavci                                                                          1669,40 Kč/VDJ
Krávy bez tržní produkce mléka                                         2939,70 Kč/VDJ
Ovce/kozy                                                                             1344,80 Kč/VDJ
Brambory pro výrobu škrobu (coupling)                                 1635,20 Kč/t
Brambory pro výrobu škrobu (decoupling)                               659,10 Kč/t
 
Výplata bude probíhat po přiznání dotace SAPS. pokud nebude žadateli přiznána platba
SAPS 2008, nemá nárok ani na platby Top-Up.
 
 
 
 
 
Informace o stavu administrace žádostí o poskytnutí dotace na LFA za rok 2008   (stav ke dni 13.11.2008)
LFA
Počet
Částka (mil. Kč)
Administrované žádosti
 10 742        
2 700,94
Vydaná rozhodnutí

 10 039

2 479,25
Vyplacené žádosti
4122
1 995,29
Zamítnuté žádosti
3