Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na fórum Pardubice 2008

28/11/08
smf

P O Z V Á N K A na Společensko – marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Pardubického a Královéhradeckého.

 
 
 
                                   
P O Z V Á N K A
 
na
Společensko – marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích   manažerů    společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Pardubického a Královéhradeckého
 
s odborným seminářem
 
pod záštitou
 
 
prof. Ing. Josefa K o z á k a , DrSc., dr.h.c.
děkana fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
 
Ing. Jana V e l e b y
prezidenta Agrární komory ČR
 
Ing. Zdeňka K u b i s k y
víceprezidenta Potravinářské komory ČR a předsedy ČMSOZZN
 
 
3. prosince 2008 (středa) od 13.00 hodin
 
 
reprezentační sál a prostory ABC klubu v Pardubicích
Štolbova 2665, 530 02 Pardubice
 
 
P r o g r a m :        
 
12,00 – 13,00 hod
        prezence účastníků, představení a marketing partnerských společností
        občerstvení
 
 I. odborná část – seminář  (13,00 – 16,30 hod)
 
13,00 – 14,00 hod
Slavnostní zahájení 
 
Úvodní proslov –   prof.Ing. Josef K o z á k , DrSc., dr.h.c., děkan FAPPZ ČZU v Praze
 
Představení delegovaných zástupců partnerských společností moderátorem
 
Prezentace generálních partnerů fóra
        
14,00 – 14,20 hod
Vystoupení prezidenta Agrární komory České republiky
Ing. Jan Veleba – prezident Agrární komory ČR
         
14,20 – 14,40 hod    
Vystoupení víceprezidenta Potravinářské komory ČR a předsedy ČMSOZZN Ing. Zdeněk Kubiska – víceprezident PK ČR a předseda ČMSOZZ, předseda představenstva a ředitel ZZN Pelhřimov a.s.
                                                                                 
14,40 – 15,00 hod
Současný stav a trendy v živočišné výrobě
doc.Ing.Mgr. Ivan Majzlík, CSc. – katedra obecné zootechniky a etologie FAPPZ ČZU v Praze
 
15,00 – 15,20 hod
Nejdůležitější pícniny na orné půdě
Ing. Josef Hakl, PhD., Ing. Pavel Fuksa, PhD. – katedra pícninářství a trávníkářství FAPPZ ČZU v Praze    
 
15,20 – 15,40 hod
Využití fytomasy – bioplyn
Ing. Jan Habart – katedra agroenvironmentální chemie a výživy rostlinFAPPZ ČZU v Praze
 
15,40 – 16,00 hod
Trávníky kolem nás
prof.Ing. Miluše Svobodová, CSc., prof.Ing. Jaromír Šantrůček, CSc. – katedra pícninářství a trávníkářství FAPPZ ČZU v Praze
 
16,00 – 16,20 hod
Rostlinná výroba – současnost a směry vývoje do budoucna 
prof.Ing. Jan Vašák, CSc. – katedra rostlinné výroby FAPPZ ČZU v Praze
 
II. společensko- marketingová a obchodní část          (16,30 – 22,00 hod)
(možnost účasti partnerek, partnerů hostů)
 
– lobby partnerských společností v marketingových prostorech
– individuální prezentace partnerských společností
– volná diskuse účastníků
 
·        volný program
  • po celou dobu večera hudební skupina 
  • raut formou švédského stolu
  • ochutnávky piva Pivovar Poutník Pelhřimov
  • ochutnávky vín Zemědělská a.s. Čejkovice
 
18,00 hod – vystoupení populární zpěvačky Nadi Urbánkové  
 
19,00 hod – aerobicové studio Michaela – jigging (trampolínky)
19,45 hod – vystoupení zpěvačky Michaely Musilové
20,00 hod – losování 10 cen – I.cena: víkendový pobyt pro 2 osoby – lázně Třeboň
21,00 hod – břišní tance – tanečnice studia orientálních tanců AISHA    
22,00 hod – ukončení společensko – marketingového a obchodního fóra
 
Pro dotazy volejte, pište – Ing.Tomšů, mobil: 724266130, e-mail:jaroslav.tomsu@volny.cz
   
Na Vaši účast a zájem se těší partnerské společnosti
a hlavní organizátoři a gestoři fóra
________________________________________________________________
                     
NÁVRATKA
                    
Společensko – marketingové a obchodní fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích   manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Pardubického a Královéhradeckého
 
s odborným seminářem
dne 3. prosince 2008 od 13.00 hodin v reprezentačním sálu a prostorách ABC klubu v Pardubicích – Štolbova 2665
      
Jméno,příjmení,titul  ………………………………………………………………………….
Pozice,funkce …………………………………………………………………………………
 
Společnost,instituce  ………..…………………………………………………………………
Z každé pozvané společnosti max. 2 účastníci, více prosím konzultovat.
 
Vyplněné návratky prosím zašlete poštou na adresu: Ing. Jaroslav Tomšů, Čechtická 131,    394 26 Lukavec nebo na e–mail: jaroslav.tomsu@volny.cz   nebo potvrďte účast telefonicky na mob. 724266130 nejpozději do úterý 2. prosince 2008.