Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Odměna jen pro zdravé?

14/11/08
smf

Někteří zaměstnavatelé, snažící se snížit nemocnost, zavádějí odměnu pro ty zaměstnance, kteří v průběhu měsíce nebudou v pracovní neschopnosti.Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz
 

Odměna jen pro zdravé?  
Někteří zaměstnavatelé, snažící se snížit nemocnost, zavádějí odměnu pro ty zaměstnance, kteří v průběhu měsíce nebudou v pracovní neschopnosti.

Podle nového zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. budou zaměstnavatelé v prvních čtrnácti dnech pracovní neschopnosti vyplácet zaměstnancům náhradu mzdy. Dá se očekávat, že firmy budou hledat cestu ke snížení nemocnosti. Jedním z opatření může být např. odměna pro ty, kteří v rámci měsíce nebudou v pracovní neschopnosti.
Zákoník práce stanoví, že mzdu (včetně jejích všech složek) nelze určovat a diferencovat na základě jiných kritérií, než je složitost, odpovědnost a namáhavost práce, obtížnost pracovních podmínek, pracovní výkonnost a dosahované pracovní výsledky (viz § 110). Pokud jsou tato kritéria shodná, jedná se o stejnou práci, za kterou přísluší stejná mzda. Nemocnost přitom nespadá pod žádné z výše uvedených kritérií, zejména neurčuje pracovní výkon ani dosahované pracovní výsledky (zaměstnanec, který je po určitou dobu nemocný, může v daném měsíci odvést více práce nebo práci v lepší kvalitě než jiný zaměstnanec, který má stoprocentní docházku).
Namísto poskytování odměny za nulovou nebo jinak limitovanou nemocnost je vhodné zaměstnance motivovat tím, že jim bude náležet prémie při splnění určitého objemu práce nebo dosažení určité kvality práce.
Zdroj: Verlag Dashöfer, www.pamservis.cz

Zařazeno v daně a účetnictví