Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Na dotační programy v roce 2009 1,1 mld. Kč 

04/11/08
smf

Celkem 1 miliarda a sto milionů korun bude v roce 2009 proudit do českého zemědělství v rámci tzv. dotačních programů. Zdroj: www.mze.cz
 

Do zemědělství půjde příští rok v dotačních programech více než miliarda

 
Celkem 1 miliarda a sto milionů korun bude v roce 2009 proudit do českého zemědělství v rámci tzv. dotačních programů. Jejich výši na dnešním zasedání schválil kabinet.
 
Dotační programy pro rok 2009, které slouží k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru musí podpořit Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR současně se státním rozpočtem. Návrh finančních prostředků určených na dotační programy pro rok 2009 vychází z celkového finančního limitu ve výši 1 100 milionů korun.
Dotační programy zemědělství pro rok 2009 obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru, například biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů. Další programy jsou určeny na podporu ozdravování polních a speciálních plodin, programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat a programy jako podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat.
„V návrhu pro rok 2009 došlo k další stabilizaci spektra dotačních programů, pouze dotační program Podpora restrukturalizace ovocných sadů je rozšířen o podporu zakládání ekologicky pěstovaných sadů,“ uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.  
Nezbytnost zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat s ohledem na eliminaci šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou a v souvislosti s možnými dopady na aktuální nákazovou situaci ČR, je podle jeho slov možné pro rok 2009 považovat za velmi důležité realizace zejména následujících programů:
  • Program podporující udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat. Program zabezpečuje udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat a umožňuje zvyšování plemenné hodnoty hospodářských zvířat.
  • Program podporující ozdravování polních a speciálních plodin. Podporuje prevenci šíření karanténních virových a bakteriálních chorob a chorob přenosných osivem či sadbou. Podpora umožňuje zvýšení kvality šlechtitelské práce, následně pak zvýšení kvality genetického materiálu s vysokým výnosovým potenciálem s odolností proti klimatickým faktorům a chorobám jako jednoho ze základních pilířů rostlinné výroby.
  • Program Nákazový fond umožňuje podporu na nezbytnou laboratorní diagnostiku a podporu vybraných činností souvisejících s plněním Národního ozdravovacího programu od infekční rinotracheitidy skotu. Podpora systému ozdravování chovů od nebezpečných nákaz hospodářských zvířat slouží jako základ pro eliminaci nemocných zvířat a prevenci rozšíření nákaz.
  • Dotační programy Biologická ochrana rostlin a Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí (šlechtění), musely být z důvodu pochyb ohledně jejich slučitelnosti výrazným způsobem transformovány a notifikační proces těchto dvou podpor nebyl dosud ukončen. Existuje reálný předpoklad dokončení notifikace uvedených podpor do konce prvého čtvrtletí 2009. 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, www.mze.cz