Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bulletiny ÚZEI 2008

22/11/08
smf

Souhrnné materiály zpracované v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Bulletiny ÚZEI 2008
Souhrnné materiály zpracované v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. 
Číslo
Obsah
Důsledky reformy SZP a návrhů Evropské komise ke „Kontrole funkčnosti reformy SZP“ (Health Check) z pozic rakouského zemědělství
Zkrácený překlad studie Spolkového ústavu agrární ekonomiky ve Vídni: Kirner, L., Tribl, Ch. „Auswirkungen der GAP-Reform und der Vorschläge zum Health Check auf die österreichische Landwirtschaft“.
Kraus, J., Dyková, E. (listopad 2008)
Světové trendy cen mléka a cen krmiv a pozice českých producentů mléka v evropském srovnání podle IFCN
I. Bošková
Perspektivy evropské agrární politiky
J. Kraus,. E. Dyková
K souhrnným výsledkům českého zemědělství ve srovnání s EU 27
J. Kraus,. E. Dyková
I. Foltýn, I. Zedníčková
Ekonomika potravin: Globální problémy a výzvy (Souhrn)
Shrnutí podstatných bodů jednání 2. mezinárodní konference k problematice Ekonomiky potravin, Haag, Holandsko (2007).
L. Mejstříková, J. Mezera (duben 2008)
Data a fakta o německém zemědělství
Výtah z publikace německého Spolkového ministerstva pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV) vydané v roce 2008 pod názvem "Land- und Forstwirtschaft in Deutschland – Daten und Fakten". BMVELV, 2008, 33 s.
J. Kraus, E. Dyková (březen 2008)
Dopady nárůstu výroby biopaliv na ekonomiku zemědělství a trhy agrárních komodit
Překlad statě Lampe, M. Economic and agricultural market impacts of growing biofuel production. Publikováno v Agrarwirtschaft, 56, 2007, č. 5/6, s. 232-237.
J. Dvořáková (únor 2008)
Otazníky k biopalivům. Půdní potenciál pro výrobu obnovitelných zdrojů energie v evropském zemědělství.
Obsahuje dva příspěvky, týkající se aktuálních otázek využívání biopaliv. První příspěvek přibližuje některé názory vyslovené prof. S. Tangermannem, ředitelem divize "Obchodu a agrárního sektoru" OECD k problematice využívání obnovitelných energetických zdrojů, druhý příspěvek je překladem článku k téže problematice, který byl publikován v časopisu Agrarwirtschaft, 2007, č. 5-6.
J. Kraus, E. Dyková (leden 2008)

Autor : Ing. Irena Suková , zdroj: www.agronavigator.cz