Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Začalo 5. kolo příjmu žádostí  z PRV ČR

09/10/08
smf

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal prostřednictvím svých regionálních odborů přijímat žádosti nejen od zemědělců, ale i obcí o dotace v rámci pátého kola Programu rozvoje venkova. Zdroj: www.szif.cz
 

SZIF začal přijímat žádosti o dotace z Programu rozvoje venkova

szif

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal prostřednictvím svých regionálních odborů v Hradci Králové, Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Brně, Olomouci a Opavě přijímat žádosti nejen od zemědělců, ale i obcí o dotace v rámci pátého kola Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí potrvá do 27. 10. 2008 do 13 hodin. Jde zejména o dotace na investice do lesů, pozemkové úpravy, vzdělávání a informace, občanské vybavení a služby, obnovu a rozvoj vesnic, a v neposlední řadě ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Jednotná doba pro příjem žádostí projektových opatření Programu rozvoje venkova je: pondělí, středa od 7,30 do 16,30 hodin, úterý, čtvrtek od 7,30 do 15,00 hodin a v pátek od 7,30 do 13,00 hodin. V poslední den příjmu je příjem vždy jen do 13,00 hodin.
Ředitel regionálního odboru v Českých Budějovicích ing. Jiří Chmel podle předběžného zájmu žadatelů očekává největší počet žádosti u opatření na obnovu a rozvoj vesnic,občanské vybavenosti a služeb a na ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. „Jsme připraveni. Pro první příjmový den, kdy je největší nápor žadatelů, jsme personálně posílili podatelnu a po dobu příjmu žádostí je nařízena pevná pracovní doba."
Zvýšený nápor žadatelů očekávají i v Brně a v Opavě – zvládneme to, zaznívá jednohlasně.
V Ústí nad Labem naopak odhadují zájem menší než v kolech předchozích, nebojí se úvodního náporu ale spíše toho, že žadatelé přijdou až na poslední chvíli. „Ze strany obcí máme zkušenost, že přicházejí se žádostmi až v posledních dnech stanoveného termínu. Pro tyto případy jsme ale připraveni registrovat žádosti i nad rámec pracovní doby“, uvedl zástupce ředitele regionálního odboru v Ústí ing. Vladimír Koupil.
I zastupující ředitel regionálního odboru v Hradci Králové ing. Aleš Sobel očekává zvýšený zájem žadatelů. Sází nejen na zkušenost a pracovitost svých lidí, ale i na dobrou informovanost návštěvníků úřadu. „Byl zkontrolován a doplněn informační systém na chodbách, tak aby žadatel měl hned při vstupu do naší budovy přehledné informace, kudy a kam se má dostavit se svojí Žádostí. Na chodbách jsou umístěny základní údaje, jakým způsobem bude probíhat registrace Žádostí a na koho se mají obrátit. Na chodbě je také pověšen plán rozmístění jednotlivých referentů. A nakonec – pro zvýšení pohody žadatelů při pobytu na našem RO bude na chodbě umístěn prodejní automat na kávu“, dodává Aleš Sobel.
V Olomouci jsou podle ředitele regionálního odboru ing. Jiřího Faltýnka připraveni na to, že žádosti bude nutné zpracovávat bez ohledu na pracovní dobu. „V pátém kole očekáváme obecně zvýšený zájem žadatelů o čerpání finančních zdrojů z PRV i přes skutečnost, že pro některé tituly jsou vyčleněny nedostatečné finanční prostředky“, upozorňuje Faltýnek.
V rámci 5. kola příjmu žádostí byl také na centrálním pracovišti SZIF v Praze, Ve Smečkách 33 zahájen příjem žádostí na opatření IV.1.1. Místní akční skupina a IV. 2.1. Realizace projektů národní spolupráce. Pro opatření ve IV.1.1. je příjem ve stejném termínu jako ostatní opatření a pro opatření IV.2.1. je termín prodloužen o 2 týdny, konkrétně do 10.11.2008 do 13,00 hodin.
Zvýšený zájem zaznamenala i pražská centrála SZIF na své informační lince pro veřejnost. Podle předpokladu jejích zkušených pracovnic počet dotazů po dobu přijímání žádostí poroste ještě více.
JUDr. Vladimír Voráček, tiskový mluvčí SZIF