Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Uložení účetní závěrky do sbírky listin

24/10/08

Uložení účetní závěrky do sbírky listin

Uložení účetní závěrky do sbírky listin  
14.8.2008, Ing. Josef Růžička MBA
Jaké jsou lhůty pro uložení účetní závěrky do sbírky listin?

Dotaz:
Před uzavřením kontraktu s novou firmou jsme si chtěli ověřit její výsledky hospodaření ve sbírce listin, firma zde však účetní závěrky neukládá. Můžeme vyzvat příslušný rejstříkový soud, aby zajistil doplnění? Jaké jsou lhůty pro uložení účetní závěrky do sbírky listin a kdo a v jakém rozsahu toto porušení zákona o účetnictví pokutuje?

Odpověď:

Ano, dáte podnět na rejstříkový soud a ten pak vyzve příslušnou firmou.
Zveřejňování ve sbírce listin je upraveno v obchodním zákoníku – § 38i. Doklady se předkládají bez zbytečného odkladu. Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. pak upravuje způsob (elektronicky) a lhůtu v § 21a. Pro povinně auditované účetní jednotky je upravena lhůta 30 dnů od ověření auditorem a po schválení příslušným orgánem.
Z titulu nezveřejnění hrozí tyto sankce:
  • pokuta podle zákona o přestupcích až do 50 000 (§ 24 zákona č. 200/1990 Sb.),
  • zákaz podnikatelské činnosti na jeden rok,
  • pokuta podle zákona o účetnictví – nesmí převyšovat 6 % hodnoty aktiv.
Sankci může udělit správní orgán (živnostenský úřad, finanční úřad).