Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

25/10/08

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době

Ukončení pracovního poměru ve zkušební době  
10.9.2008, JUDr. Věra Bognárová
Zaměstnanec má zkušební dobu (3 měsíce) do konce července. Během výkonu práce porušil pracovní řád, nesplňuje podmínky a chceme mu dát výpověď, ale on odešel na nemocenskou. Je to tak, že po návratu z nemocenské se počítá ještě ta doba, kterou neodpracoval do těch prvních třech měsíců? Můžeme mu dát výpověď po návratu z nemocenské ve zkušební době?
Je-li platně sjednána v souladu § 35 ZP zkušební doba, která může činit maximálně 3 měsíce po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru, je možné v době jejího trvání podle § 66 ZP pracovní poměr se zaměstnancem zrušit. Zrušit pracovní poměr může zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatele zavazuje pouze to, že písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být doručeno druhému účastníku zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Pro zrušení pracovního poměru ve zkušební době neplatí v současné době žádné zákazy z důvodu trvání některých ochranných dob, kterou je např. i pracovní neschopnost. Ode dne účinnosti nového zákona o nemocenském je však nutné počítat s tím (od 1.1. 2009), že nabude účinnosti i ustanovení § 66 odst. 1 ZP, a pracovní poměr nebude moci zaměstnavatel zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. V tomto roce však toto ustanovení ještě účinné není, a proto je možné zrušit pracovní poměr ve zkušební době se zaměstnancem i v době trvání pracovní neschopnosti. Nemusíte tedy v případě, že se zaměstnancem nadále nechcete spolupracovat, vyčkávat až ukončení jeho pracovní neschopnosti. Rozhodnutí o zrušení pracovního poměru ve zkušební době však musíte doručit zaměstnanci, pokud jej budete doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, na poslední Vám známou adresu zaměstnance, a musí být doručeno do vlastních rukou. Podle § 35 odst. 2 ZP platí, že o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje. Znamená to, že i pracovní neschopnost, která je považována za překážku v práci, způsobuje to, že se zkušební doba zameškaná z důvodu pracovní neschopnosti po jejím ukončení o tuto zameškanou dobu prodlužuje. Pracovní poměr ve zkušební době lze tak ukončit i v tomto prodloužení zkušební doby. Důvody, které uvádíte v dotaze a pro které jste rozhodnuti pracovní poměr ve zkušební době zrušit, nejsou významné, protože zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodů. Zkušební doba se prodlužuje při všech překážkách v práci, pro které zaměstnanec v průběhu pracovní doby práci nekoná.