Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sovy a skřivani

16/10/08

Sovy a skřivani

Sovy a skřivani  
26.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Někteří zaměstnanci se v práci vyskytují už za kuropění a svou aktivitou lezou na nervy těm, kteří za časné ráno považují desátou či jedenáctou hodinu.
Fyzická a psychická výkonnost každého člověka není stabilní, ale cyklicky kolísá. V důsledku mnoha změn v organizmu dochází k výkyvům ve výkonnosti, proto jsme v určitou denní dobu aktivnější a v jinou naopak méně aktivní. Na základě těchto poznatků byly sestaveny tzv. křivky výkonnosti.
První výkonnostní vrchol nastává mezi 9. a 11. hodinou dopoledne. Touto dobou je člověk nejvýkonnější, zvládne bez problémů každou práci a vzhledem k tomu, že takové úrovně soustředění a připravenosti k práci už organizmus podruhé v jednom dni nedosáhne, je ideální využít tuto dobu k práci na nejméně příjemných, důležitých anebo nejvíce zatěžujících úkolech. V této době optimálně funguje kreativita, koncentrace a krátkodobá paměť.
Poté následuje fyziologicky podmíněný pokles – mezi 13. a 14. hodinou se výkonnost snižuje o pětinu, zpomalují se reakce, objevuje se únava a potřeba odpočinku. Prvního výkonnostního propadu člověk dosahuje zhruba mezi 14. a 15. hodinou. Sice je v této době nejodolnější proti bolesti, ale zároveň je celkově otupělý, proto by se měl věnovat spíše jednoduchým rutinním činnostem, neřešit obtížné úkoly, vážné problémy, nečinit důležitá rozhodnutí.
Odpoledne naše aktivita opět stoupá, nastává vzestup pozornosti i výkonnosti, zlepšuje se dlouhodobá paměť. Okolo 18. hodiny nastává druhý výkonnostní vrchol, který však již nedosahuje takové úrovně jako ten dopolední. Tato doba je velmi vhodná pro studium a záležitosti související s koordinací a manuální zručností. Poté se naše výkonnost opět začíná snižovat, psychická stabilita je téměř na nule, stoupá krevní tlak, klesá aktivita většiny funkcí.
Největší útlum a nejnižší výkonnostní vrchol celého dne přichází mezi 3. a 4. hodinou v noci – proto je noční práce větším zatížením organizmu.
Výkonnostní křivka a jednotlivé výkonnostní vrcholy se u každého člověka mohou od těch obecně uváděných odlišovat. V zásadě existují dva typy lidí. Ranní typy,  tzv. "skřivani" jsou aktivnější ráno, proto je jejich křivka výkonnosti posunutá o 1-2 hodiny dříve, ale večer kolem 21. hodiny jsou již unavení a ospalí. Oproti tomu tzv. "sovy" jsou nejaktivnější večer, svěžest jim vydrží i přes půlnoc, zatímco ráno jsou aktivní mnohem později.