Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Skartační lhůty

23/10/08

Skartační lhůty

Skartační lhůty  
9.7.2008, Ing. Alena Čechová
Minimálně 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se…
Dotaz:
Po jaké době mohu vyřadit z účetnictví s.r.o. jednotlivé typy dokladů, jestliže firma měla první rok zaměstnance-společníky a byla asi půl roku plátcem DPH, nyní je více než deset let neaktivní.

Odpověď:

Běžné účetní doklady a účetní knihy je nutné uschovávat. Minimálně 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní závěrku a výroční zprávu po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, daňové doklady k DPH po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, avšak doklady týkající se zaměstnanců musí účetní jednotka držet po dobu minimálně 30 let. Skartaci dokladů je nutno konzultovat se státním archivem nebo si vyžádat povolení ke skartaci mimo skartační řízení. Před zánikem povinnosti vést účetnictví před svým zánikem je účetní jednotka povinna  zajistit povinnosti spojené s uschováváním účetních záznamů a způsobu tohoto zajištění prokazatelně informovat státní archiv.