Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

27/10/08
smf

Zájem spotřebitelů o potraviny z ekologické produkce se trvale zvyšuje. Spotřebitelé si však právem kladou otázku: “Jsou ekologicky pěstované potraviny bezpečnější?” Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Odborná studie VŠCHT (2006).
Zájem spotřebitelů o potraviny z ekologické produkce se trvale zvyšuje. Spotřebitelé si však právem kladou otázku: “Jsou ekologicky pěstované potraviny bezpečnější?
 
Na Ústavu chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha, byla v uplynulých letech realizována řada studií,v jejichž rámci byla sledována nutriční, senzorická i hygienicko-toxikologická jakost různých druhů produktů ekologického zemědělství. Získané výsledky byly porovnány s analýzami plodin produkovanými v konvenčním agrotechnickém režimu. Jednotlivé skupiny vzorků byly získány buď (i) v rámci polních experimentů (stejná lokalita pěstování, odrůda apod.) realizovaných v souladu se zásadami IFOAM (International Federation Organic Agricultural Movements) nebo šlo o (ii) produkty s deklarací „organického“ původu zakoupené v tržní síti, u nichž nebyly přesněji specifikovány podmínky pěstování a místo sklizně.
Zatímco prvá skupina experimentů umožňuje případnou identifikaci dopadů alternativních způsobů pěstování na složení plodiny, data získaná při vyšetřování tržních produktů zase odráží případné rozdíly ve složení diety konzumentů ekologických potravin a skupiny, která konzumuje produkty konvenční. Informace generované v obou typech scénářů jsou samozřejmě podkladem pro navazující úvahy o vztahu složení diety a zdravotního stavu populace.
 
V příloze je k dispozici odborná studie, která byla vypracována na VŠCHT v roce 2006 (ISBN 80-7271-181-4). Uvedená studie se zaměřuje na porovnání těchto komodit: brambory, rajčata, kořenová zelenina, pšenice.
 
Příloha: Hajšlová, J.–Schulzová, V.: Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství (pdf, 919 kB, 24 stran)