Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Mortalita telat a welfare

17/10/08
smf

Mortalita telat by mohla poskytnout počáteční odhad welfare v zemích s centralizovaným systémem dat. Zdroj: www.vetweb.cz
 

Mortalita telat jako indikátor welfare na britských farmách

Mortalita telat by mohla poskytnout počáteční odhad welfare v zemích s centralizovaným systémem dat.

Vysoká mortalita telat je indikátorem špatné pohody zvířat. V této studii byla zjišťována příčina mortality ve třech hrabstvích ve Velké Británii. V r. 2002 bylo riziko úhynu telat mladších šesti měsíců věku 1,76 % v hrabství Inverness, 4,8 % v Norfolku a 5,83 % v Cheshire. Inspekce zaměřená na welfare byla provedena na 52 farmách od října 2004 do ledna 2005; na 36 farmách byla hodnocena pohoda zvířat stupněm A, na 15 stupněm B a na jedné stupněm C. Pozitivní předpokládaná hodnota mortality na těchto stupních pohody byla 26,9 % a negativní předpokládaná hodnota činila 65,4 %. Výsledky potvrdily, že mortalita telat by mohla poskytnout počáteční odhad welfare v zemích s centralizovaným systémem dat.

Ortiz-Pelaes A., Pritchard D. G., Pfeiffer D. U., Jones E., Honeyman P., Mawdsley J. J. Calf mortality as a welfare indicator on British cattle farms. Vet J 2008;176:177-181.

Autor: sek