Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Malá nebo velká?

18/10/08

Malá nebo velká?

Malá nebo velká?  
26.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. ledna 2009 to již bude jedno.
Podle dosavadní právní úpravy, tedy podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, se zaměstnavatelé dělí na:
a) organizace, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, anebo sice méně, avšak evidenci mezd pro ně vede jiná fyzická nebo právnická osoba, která zaměstnává více než 25 zaměstnanců,
b) malé organizace, jimiž se účely tohoto zákona rozumějí právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance a nesplňují podmínky uvedené pod písmenem a).
Nový zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. přináší zásadní změnu. Spočívá v tom, že nemocenské pojištění svých zaměstnanců tyto organizace provádět nebudou.
Stejně tak jako zaměstnancům dnešních malých organizací provádí nemocenské pojištění příslušná okresní správa sociálního zabezpečení, bude tato správa od  1. ledna 2009 provádět nemocenské pojištění také zaměstnancům organizací. Proto také od 1. ledna 2009 dělení zaměstnavatelů na organizace a malé organizace ztratilo své opodstatnění a ZNP v § 3  definuje zaměstnavatele jako právnickou či fyzickou osobu, která zaměstnává aspoň jednoho zaměstnance.