Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informační kampaň ke snižování stavů spárkaté zvěře

15/10/08
smf

Ministerstvo zemědělství (MZe) odstartovalo letos v druhé polovině roku informační kampaň ke snižování stavů spárkaté zvěře.Zdroj: www.mze.cz
 

Praha 14.10.2008
 
Kampaň za snižování škod zvěří pokračuje semináři pro veřejnost
 
Ministerstvo zemědělství (MZe) odstartovalo letos v druhé polovině roku informační kampaň ke snižování stavů spárkaté zvěře. Spárkatá zvěř působí v lesním hospodářství velké škody, a je tedy třeba přistoupit ke snížení stavů. Metodický pokyn a na něj navazující informační kampaň mají za cíl snížení stavů zvěře na vyváženou a pro všechny strany únosnou úroveň.
 
V rámci informační kampaně cílené na majitele a nájemce lesů, zemědělce, myslivce a všechny, kteří jsou zainteresováni na vývoji početních stavů spárkaté zvěře a problém s tím související, připravilo MZe cyklus seminářů. Na těchto seminářích budou účastníci seznámeni s aktuálními informacemi o legislativních a praktických možnostech řešení problému.
Semináře se konají v následujících termínech a místech. Na tyto semináře budou navazovat další v průběhu roku 2009.
 
České Budějovice (Jihočeská univerzita): 17.10.2008, 9:30 – 14:00
Žlutice (Střední lesnická škola Žlutice): 24.10. 2008, 9:30 – 14:00
Jeseník (Střední lesnická škola Hranice): 14.11.2008, 9:30 – 14:00
Teplice (Lesy České republiky): 28.11.2008, 9:30 – 14:00
 
Program seminářů
 
1. Současná úroveň, faktory a hodnocení škod zvěří
2. Význam a vliv zvěře v krajině z pohledu ochrany přírody
3. Legislativní možnosti usměrnění stavů spárkaté zvěře
4. Praktické možnosti ovlivnění stavů spárkaté zvěře
5. Náhrada škod zvěří na lese a zemědělských kulturách
 
Vzhledem k potřebám organizačního zajištění je třeba, aby se zájemci o účast na semináři registrovali u garanta akce na e-mailové adrese fhavranek@quick.cz, faxem 2 74869324, telefonicky 2 74869324/ mobil: 605264633 nebo na adrese: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady 136, 252 02 Jíloviště. Účast na semináři je bezplatná.
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe , zdroj: www.mze.cz

Zařazeno v Myslivost, Zemědělství