Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Hrozící nebezpečí zpřísnění cross compliance v SRN

30/10/08
smf

Němečtí zemědělci odmítají zvýšenou byrokracii v podobě cross compliance . Zdroje: DVB, www.kis-olomoucky.cz
 
 

Němečtí zemědělci odmítají zvýšenou byrokracii v podobě cross compliance

Před rozhodujícím jednáním k Health Check v tomto týdnu na radě ministrů zemědělství v Luxemburgu poukázala německá agrární komora (DBV) na hrozící nebezpečí zpřísnění cross compliance, tj. podmínění přímých plateb vazbou na dodržování předpisů v oblasti ekologie, ochrany zvířat a bezpečnosti potravin. DBV žádá spolkového ministra zemědělství, aby se na tomto jednání postavil proti nové byrokracii v podobě cross compliance. Je naprosto neakceptovatelné, aby došlo k politickému handlu kdy by mělo dojít výměnou za zrušení povinného uvádění půdy do klidu ke zostření cross compliance.
DBV odmítá rovněž požadavek evropského parlamentu začlenit kritéria bezpečnosti práce do cross compliance.
Zdroj: DBV