Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

DEN FARMÁŘE

17/10/08
smf

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves ve spolupráci se Zemědělským družstvem VELKÁ CHYŠKA pořádá dne 23.října 2008 v 9.00hod. DEN FARMÁŘE 2008.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. Praha Uhříněves ve spolupráci se Zemědělským družstvem VELKÁ CHYŠKA pořádá dne 23.října 2008 v 9.00hod. DEN FARMÁŘE 2008

 POZVÁNKA

Zařazeno v Semináře, Zemědělství