Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bulletiny ÚZEI za rok 2008

24/10/08
smf

Souhrnné materiály zpracované v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, dříve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE). Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Bulletiny ÚZEI za rok 2008
Souhrnné materiály zpracované v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací, dříve Výzkumném ústavu zemědělské ekonomiky (VÚZE).
Číslo
Obsah
Světové trendy cen mléka a cen krmiv a pozice českých producentů mléka v evropském srovnání podle IFCN
Základní informace o vývoji ekonomiky produkce mléka ve světovém měřítku na základě dat mezinárodní sítě pro srovnávání zemědělských podniků IFCN (International Farm Comparison Network).
Bošková, I. (září 2008)
Perspektivy evropské agrární politiky
Překlad vystoupením ředitele direktorátu pro obchod a zemědělství OECD prof. S. Tangermanna. Publikováno v Agararische Rundschau, 2007, č. 6
J. Kraus, E. Dyková (červen 2008)
K souhrnným výsledkům českého zemědělství ve srovnání s EU 27
Překlad informace „Statistik kurz gefasst“, Eurostat, 2008, č. 24, 6 s., navazuje ve shodné struktuře na zprávu publikovanou v loňském roce v „Bulletinu VÚZE“ (2007, č. 5).
J. Kraus, E. Dyková, I. Foltýn, I. Zedníčková (květen 2008)
Ekonomika potravin: Globální problémy a výzvy (Souhrn)
Shrnutí podstatných bodů jednání 2. mezinárodní konference k problematice Ekonomiky potravin, Haag, Holandsko (2007).
L. Mejstříková, J. Mezera (duben 2008)
Data a fakta o německém zemědělství
Výtah z publikace německého Spolkového ministerstva pro výživu, zemědělství a ochranu spotřebitele (BMELV) vydané v roce 2008 pod názvem "Land- und Forstwirtschaft in Deutschland – Daten und Fakten". BMVELV, 2008, 33 s.
J. Kraus, E. Dyková (březen 2008)
Dopady nárůstu výroby biopaliv na ekonomiku zemědělství a trhy agrárních komodit
Překlad statě Lampe, M. Economic and agricultural market impacts of growing biofuel production. Publikováno v Agrarwirtschaft, 56, 2007, č. 5/6, s. 232-237.
J. Dvořáková (únor 2008)
Otazníky k biopalivům. Půdní potenciál pro výrobu obnovitelných zdrojů energie v evropském zemědělství.
Obsahuje dva příspěvky, týkající se aktuálních otázek využívání biopaliv. První příspěvek přibližuje některé názory vyslovené prof. S. Tangermannem, ředitelem divize "Obchodu a agrárního sektoru" OECD k problematice využívání obnovitelných energetických zdrojů, druhý příspěvek je překladem článku k téže problematice, který byl publikován v časopisu Agrarwirtschaft, 2007, č. 5-6.
J. Kraus, E. Dyková (leden 2008)