Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Za kolik se bude marodit od ledna 2009

22/09/08
smf

Od ledna se opět marodí první tři dny zadarmo. Kdo se nebude řádně léčit, nemusí dostat ani korunu.Autor: Eva Sovová, zdroj: www.penize.cz
 

Jak a za kolik se bude marodit od ledna 2009
 
Od ledna se opět marodí první tři dny zadarmo. Kdo se nebude řádně léčit, nemusí dostat ani korunu. Nemocní s vysokými příjmy budou dostávat víc peněz než dosud, pohorší si lidé s malým platem. Povinné odvody na nemocenské pojištění se ale sníží.
 
V případě pracovní neschopnosti nastanou od ledna 2009 pro zaměstnance podstatné změny . První tři dny dostane nemocný pracovník od své firmy neplacené volno a bude stonat zadarmo. Od 4. do 14. dne nemoci mu začne zaměstnavatel vyplácet náhradu mzdy, ale jen za pracovní dny, nikoliv kalendářní dny. Teprve od 15. dne dostane pracovník na neschopence od okresní správy sociálního zabezpečení nemocenskou .
Zato, že za první tři dny nemoci nebude ani koruna a dalších jedenáct dnů pracovní neschopnosti budou firmy platit nemocným pracovníkům ze svého, se zaměstnancům a firmám sníží povinné odvody na nemocenské pojištění. U zaměstnavatelů poklesne sazba odvodů z nynějších 3,3 procenta na 2,3 procenta Zaměstnancům poklesne sazba pro povinný odvod na nemocenské pojištění z nynějších 1,1 procenta na 1 procento.
Novinkou je, že lidé se mzdou zhruba od 25 až 70 tisíc korun již nepocítí za měsíc nemoci tak propastný rozdíl ve svých příjmech, jak tomu bylo dosud. Z tabulky Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že nemocný s hrubým příjmem 60 tisíc korun dostane v roce 2009 za měsíc pracovní neschopnosti celkem 18 232 korun (náhradu mzdy 6 888 korun od zaměstnavatele plus nemocenskou 11 344 korun), zatímco letos dostal nemocenskou jen ve výši 10 848 korun.
Jak se změní nemocenské (za 1. měsíc nemoci v Kč)
2008 (září až prosinec)
od ledna 2009
hrubá mzda
nemocenské*
náhrada mzdy
nemocenské
celkem
10 000
5028
1712
2848
4560
20 000
9492
3427
5696
9120
40 000
10 848
5748
9456
15 204
60 000
10 848
6888
11 344
18 232
80 000
10 848
7621
12 448
20 069
*1.-3.kalendářní den pracovní neschopnosti je 25 procent z denního vyměřovacího základu
zdroj: MPSV
 
 
 
 
Naopak lidé s nižšími příjmy si pohorší a za měsíc nemoci budou brát méně. Jak uvádí tabulka MPSV, třeba nemocný s hrubou mzdou ve výši 10 tisíc korun si pohorší o 468 korun, tedy při měsíční neschopnosti získá v příštím roce 4560 korun (náhrada mzdy plus nemocenská) zatímco v září 2008 by pobíral 5 028 korun nemocenské . U příjmu kolem 20 tisíc korun nemocný dostane o 372 korun méně ( nemocenská v roce 2008=9 492 korun, náhrada mzdy plus nemocenská v roce 2009=9 120 korun).
Zaměstnanci, kteří se nebudou řádně léčit, nemusí ale od zaměstnavatele dostat ani korunu. Firmy budou mít právo kontrolovat, jak nemocný pracovník dodržuje vycházky a zda nemoc není jen záminkou, aby třeba jejich zaměstnanec získal placené volno. "O kontrolu nemocného může zaměstnavatel od příštího roku požádat také okresní správu sociálního zabezpečení a ověřit může i to, zda je neschopenka u příslušného ošetřujícího lékaře vystavená správně," říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jiří Sezemský.
Výpočet příjmů za nemoc má poměrně složitý propočet. Nejprve se musí zjistit základ pro výpočet náhrady mzdy a v případě delší nemoci (od 15. dne pracovní neschopnosti) také základ pro výpočet nemocenské. Tyto základy se budou dále navíc snižovat (redukovat).
Základ, z něhož se bude vypočítávat náhrada mzdy (průměrný výdělek), se zjistí ze všech hrubých příjmů dosažených zpravidla za předchozí čtvrtletí (respektive z hodinové mzdy spočítané za toto období). Základ, ze kterého se bude vypočítávat nemocenské (denní vyměřovací základ), se zjistí z hrubých příjmů za 12 kalendářních měsíců, které předcházely nemoci. Z toho se vypočítá průměrná denní mzda na kalendářní den.
Takto vypočtené základy pro určení náhrady mzdy a nemocenského se budou dále redukovat podle tří redukčních hranic, které budou vyhlášené ve Sbírce zákonů. V zásadě to ale bude tak, že například u nemocenského se bude započítávat z devadesáti procent výdělek až do výše 786 korun za den (první redukční hranice). Z šedesáti procent pak částka mezi 786 až 1178 korunami (druhá redukční hranice) a ze třiceti procent částka mezi 1178 a 2356 korunami (třetí redukční hranice).
Třetí redukční hranice bude podle MPSV odpovídat trojnásobku průměrné mzdy, tedy měsíčnímu příjmu 71 600 korun hrubého. Vyšší příjmy již zohledňovány nebudou. Při dlouhodobé nemoci, která například přesáhne 60 dnů tak nemocný zaměstnanec, který si v průměru vydělával 71 600 korun a více, bude podle propočtů MPSV pobírat denní nemocenskou dávku maximálně ve výši 934 koruny za kalendářní den a za třicet dnů celkově 28 020 korun, což je ale o 14 190 korun více než pobíral letos (v roce 2008 maximum 13 830 korun.
 
Autor: Eva Sovová, zdroj: www.penize.cz