Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Účetnictví státu

28/09/08

Účetnictví státu

Účetnictví státu  
15.9.2008, Zdroj: Ministerstvo financí
V souvislosti s vytvořením účetnictví státu byl novelizován zákon o účetnictví.

Zákonem č. 304/2008 Sb., který byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 19. srpna 2008 v částce 98, byl v souvislosti s vytvořením účetnictví státu novelizován zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Zákon č. 304/2008 Sb. obsahuje ustanovení o dělené účinnosti, tzn. že některé části zákona jsou účinné již k 1. 1. 2009 a některé až k 1. 1. 2010.
Vytvoření účetnictví státu znamená, že stát se stane konsolidující účetní jednotkou, tj. všechny podřízené účetní jednotky budou povinny zjišťovat a předávat určené účetní záznamy v nově stanovené struktuře a termínech a nově stanoveným způsobem; stejný postup se předpokládá i na úrovni jednotlivých resortů a u předávaných údajů bude nezbytné zajistit jejich agregaci a konsolidaci.
Pro podřízené účetní jednotky (včetně resortů) budou stanoveny nové účetní principy a metody, které zajistí co nejvěrnější zobrazení skutečného stavu.