Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Trestněprávní bezúhonnost

08/09/08
smf

Zaměstnavatel má i v průběhu pracovního poměru právo požadovat po zaměstnanci prokázání trestněprávní bezúhonnosti. Zdroj: Verlag Dashöfer

Trestněprávní bezúhonnost  
Zaměstnavatel má i v průběhu pracovního poměru právo požadovat po zaměstnanci prokázání trestněprávní bezúhonnosti.

I v průběhu trvání pracovního poměru může být legitimní požadavek zaměstnavatele na sdělování trestněprávní bezúhonnosti. Musí ovšem pro to být dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, např. na základě změny pracovní smlouvy, pokud zaměstnanec přechází na jinou práci, při jejímž výkonu má trestněprávní bezúhonnost pro zaměstnavatele význam. K tomu může dojít např. při manipulaci s velkými peněžními obnosy, případně vůbec s možností zaměstnance přicházet do styku s majetkovými hodnotami, ceninami apod.
Zákonným požadavkem k doložení trestněprávní bezúhonnosti může být sjednávání dohod o odpovědnosti podle § 252 ZP. Požadavek na sdělení informací, které mohou být výjimečně vyžadovány, však musí být přiměřený, znamená to, že u trestněprávní bezúhonnosti je nutné zvažovat, zda zaměstnavatel bude vyžadovat trestněprávní bezúhonnost v celém rozsahu, nebo pouze ve vztahu k některým trestním činům právě s ohledem na povahu práce. Trestněprávní bezúhonnost totiž není dána např. i pro situaci, kdy zaměstnanec způsobí dopravní nehodu, v jejímž důsledku může být odsouzen pro ublížení na zdraví, přičemž tato skutečnost nemusí mít pro práci s peněžními nebo majetkovými hodnotami vůbec žádný význam.
5.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zařazeno v daně a účetnictví