Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Setkání s Malým princem

27/09/08

Setkání s Malým princem

Setkání s Malým princem  
22.9.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Místo příruček o managementu je někdy účinnější otevřít pohádkovou knížku.
Vaše Veličenstvo, čemu vládnete?" zeptal se Malý princ.
Všemu," odpověděl král velmi prostě.
Malý princ si dodal odvahy a požádal krále o jednu laskavost:  „Chtěl bych vidět západ slunce… Udělejte mi tu radost…Nařiďte slunci, aby zapadlo…"
„Kdybych nařídil generálovi, aby létal od květiny ke květině, jako létá motýl, a generál by  rozkaz neprovedl, čí by to byla chyba?"
„Vaše," odpověděl malý princ.
„Správně. Je třeba žádat od každého to, co může dát," odvětil král. „Autorita závisí především na rozumu. Poručíš-li svému lidu, aby šel a vrhl se do moře, vzbouří se. Mám právo vyžadovat poslušnost, protože mé rozkazy jsou rozumné."
„A co ten můj západ slunce," připomněl mu malý princ.
„Budeš mít ten svůj západ slunce," odpověděl král a podíval se nejprve do tlustého kalendáře. „Vyžádám si ho. Ale poněvadž umím vládnout, počkám, až k tomu budou příznivé podmínky. Bude to dnes večer  asi ve tři čtvrti na sedm. A uvidíš, jak jsou mé rozkazy přesně plněny."
(ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY: MALÝ PRINC)
  • Máte-li oprávnění vést lidi a vydávat příkazy, dbejte na to, aby každý váš příkaz byl rozumný a uskutečnitelný, jako třeba západ slunce.
  • Když vydáte nerozumný příkaz, je to Vaše chyba. Můžete mluvit o štěstí, když ten, kdo má takový příkaz splnit, ho odmítne a rovnou Vám to řekne – z očí do očí.
  • Když zjistíte, že něco nefunguje, pátrejte po tom, zda za tím není nějaký váš nerozumný příkaz, který byl uskutečněn. Nebo rozumný příkaz, který uskutečněn nebyl nebo dokonce ani nebyl vydán.
  • Učte lidi, že nemáte patent na rozum a že mají-li být vaše příkazy rozumné (to je jistě i v jejich vlastním zájmu), musí k tomu oni sami přispět. Jak? Tím, že k vám budou upřímní a otevření a budou k vám sunout neustálý proud informací, nápadů, upozornění, podnětů, návrhů změn.
  • Jakmile se tento proud zastaví, máte problém a oni taky. Dělejte všechno pro to, aby se nikdy, za žádných okolností, nezastavil. V tom je podstata úspěšného vedení lidí a řízení organizace – ať celé nebo její jakkoli velké části.