Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ohlašovací povinnost o zaměstnaných důchodcích

19/09/08

Ohlašovací povinnost o zaměstnaných důchodcích

Ohlašovací povinnost o zaměstnaných důchodcích  
27.8.2008, Ing. Marta Ženíšková
Zaměstnavatel není povinen ohlásit zaměstnávání důchodců.
Dotaz:
Náš zaměstnanec si zažádal o starobní důchod, který začal pobírat od 12. 6. 2008, ale v naší firmě je i nadále zaměstnán, od 12. 6. 2008 má smlouvu na dobu určitou do 12. 6. 2009.

Musíme tuto skutečnost, že zaměstnáváme důchodce, ohlásit na OSSZ, nebo to není nutné? Pokud ano, jakou formou?

Odpověď: Zaměstnavatel má podle § 41 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ohlásit vstup do zaměstnání poživatele starobního důchodu pouze v případě, že zaměstnanec nesplňuje podmínky pro výplatu tohoto důchodu při výkonu výdělečné činnosti. Vzhledem k tomu, že ode dne přiznání starobního důchodu má zaměstnanec uzavřen pracovní poměr na dobu nepřesahující jeden rok, splňuje podmínky pro výplatu důchodu, proto nemáte za tohoto zaměstnance ohlašovací povinnost týkající se zaměstnávání důchodců.