Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový průvodce pro žadatele o dotace z OPŽP

01/09/08
smf

Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí byla zveřejněna nová verze Příručky pro žadatele, která je základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do OPŽP. Zdroj: www.sfzp.cz
 

Nový průvodce pro žadatele o dotace
 Na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí byla zveřejněna nová verze Příručky pro žadatele, která je základním informačním materiálem pro potenciální předkladatele projektových žádostí do OPŽP.

Příručka má pomoci žadatelům zorientovat se v pokynech, které jsou pro podání žádosti závazné.
Příručka provádí žadatele jednotlivými fázemi – od identifikace konkrétního projektového záměru, přes jeho převedení do písemné žádosti, její předložení dle požadavků a pravidel zprostředkujícího subjektu a následný proces hodnocení v rámci stanovených procedur, včetně popisu klíčových procedur při realizaci akce.