Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový pracovněprávní institut

28/09/08

Nový pracovněprávní institut

Nový pracovněprávní institut  
29.8.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon č. 294/2008 Sb. zavádí do zákoníku práce nový institut – další dohodnutou práci přesčas.
Tato změna se  s účinností od 1. října 2008 bude týkat  vymezeného okruhu zaměstnanců ve zdravotnictví.
Nový institut umožňuje lékařům, zubním lékařům, farmaceutům a zdravotnickým pracovníků nelékařského zdravotnického povolání dohodnut si písemně se zaměstnavatelem do průměrné výše 8 hodin, u zaměstnanců zdravotnické záchranné služby do průměrné výše 12 hodin týdně další výkon práce, a to na období 26, resp. kolektivní smlouvou až na 52 týdnů po sobě jdoucích.  
Dohoda o další dohodnuté práci přesčas musí být sjednána i vypovězena písemně, jinak je neplatná, a nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku pracovního poměru. Okamžitě a to i bez udání důvodu lze tuto dohodu zrušit v průběhu 12 týdnů od jejího sjednání.
Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví může být vykonávána pouze v období ode dne účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. října 2008 do 31. prosince 2013.